Sony Xperia SP - Sinhroniziranje s uslugama Google™‎

background image

Sinhroniziranje s uslugama Google™

Sinhronizirajte uređaj s različitim Google™ uslugama kako biste informacije održavali

ažurnim, bez obzira na to s kojeg uređaja koristite Google™ račun. Na primjer,

možete sinhronizirati kontakte, Gmail™ i podatke kalendara.

Za postavljanje Google™ računa za sinhronizaciju

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Dodaj račun > Google.

3

Slijedite čarobnjaka za registraciju da biste kreirali Google™ račun, ili se

prijavite ukoliko već imate račun.

4

Kucnite na novokreirani Google™ račun, zatim kucnite na stavke koje želite

sinhronizirati.

Ručno sinhroniziranje s Google™ računom

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Google.

3

Kucnite Google™ račun koji želite sinhronizirati.

4

Pritisnite , a zatim kucnite Sinhroniziraj sada.

Sinhroniziranje aplikacije s Google™ računom

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Google.

3

Kucnite na Google™ račun s kojim želite sinhronizirati. Pojavljuje se lista

aplikacija koje se mogu sinhronizirati sa Google računom.

4

Kucnite na aplikaciju koju želite sinhronzirati s odabranim Google računom.

Za sinhroniziranje podataka web pretraživača

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Google.

3

Kucnite na Google™ račun s kojim želite sinhronizirati, zatim kucnite na

Sinhronizuj pretraživač

.

Uklanjanje Google™ računa

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Google.

3

Kucnite na Google™ račun kojeg želite ukloniti sa liste računa.

4

Pritisnite , a zatim kucnite Ukloni račun.

5

Ponovo kucnite Ukloni račun za potvrdu.