Sony Xperia SP - Informacije o sinhroniziranju podataka na uređaju

background image

Informacije o sinhroniziranju podataka na uređaju

Možete sinhronizirati kontakte, e-poštu, kalendarske događaje i druge informacije s

uređajem sa višestrukih računa e-pošte, usluga sinhroniziranja i drugih vrsta računa,

ovisno o aplikacijama instaliranim na uređaju. Sinhronizacija uređaja sa drugim

izvorima informacija je jednostavan i praktičan način da budete u toku dešavanja.

Podatke možete sinhronizirati automatski aktiviranjem funkcije automatskoh

sinhroniziranja.

Aktiviranje funkcije automatskog sinhroniziranja

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Povucite klizač pored Automatsko sinhroniz. udesno.