Sony Xperia SP - Sadržaj

background image

Sadržaj

Xperia™ SP Korisnički vodič.......................................................6
Početak rada.................................................................................7

O ovom Korisničkom vodiču...............................................................7
Android™ – šta i zašto?.....................................................................7
Pregled uređaja..................................................................................7
Sklapanje...........................................................................................8
Isključivanje i uključivanje uređaja...................................................10
Zaključavanje i otključavanje ekrana................................................11
Vodič za postavljanje.......................................................................11
Računi i usluge.................................................................................11

Upoznavanje vašeg uređaja......................................................13

Korištenje tipki..................................................................................13
Korištenje ekrana osjetljivog na dodir..............................................13
Baterija.............................................................................................15
Zaključani ekran...............................................................................18
Početni ekran...................................................................................18
Snimanje zaslona ekrana.................................................................21
Pristupanje i korištenje aplikacija.....................................................21
Status i obavještenja........................................................................23
Pristupanje postavkama...................................................................25
Ekranska tastatura...........................................................................26
Telefonska tastatura.........................................................................27
Unošenje teksta glasovnim unosom................................................28
Uređivanje teksta.............................................................................28
Personaliziranje Xperia tastature.....................................................29
Prilagođavanje vašeg uređaja..........................................................29
Memorija..........................................................................................32
Korištenje slušalica sa mikrofonom .................................................33
Postavke za internet i razmjenu poruka...........................................33
Upravljanje korištenjem podataka....................................................34
Postavke mobilne mreže..................................................................35

Preuzimanje aplikacija...............................................................37

Preuzimanje aplikacija s usluge Google Play™...............................37
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora............................................37

Pozivanje.....................................................................................38

Upućivanje poziva............................................................................38
Primanje poziva................................................................................39
Pozivi u toku.....................................................................................40
Korištenje registra poziva.................................................................40

2

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prosljeđivanje poziva.......................................................................41
Ograničavanje poziva.......................................................................41
Višestruki pozivi...............................................................................41
Konferencijski pozivi.........................................................................42
Govorna pošta..................................................................................42
Pozivi za hitne slučajeve..................................................................43

Kontakti.......................................................................................44

Prenošenje kontakata......................................................................44
Traženje i prikazivanje kontakata.....................................................45
Dodavanje i uređivanje kontakata....................................................46
Opcija omiljenih i grupe....................................................................47
Slanje podataka o kontaktu..............................................................47
Izbjegavanje duplikatnih unosa u aplikaciji Kontakti........................47
Izrada rezervne kopije kontakata.....................................................48

Razmjenjivanje poruka i čavrljanje...........................................49

Čitanje i slanje poruka......................................................................49
Organiziranje poruka........................................................................50
Pozivanje iz poruke..........................................................................51
Postavke razmjenjivanja poruka......................................................51
Razmjena trenutnih poruka i video razgovor....................................51

E-pošta........................................................................................53

Postavljanje e-pošte.........................................................................53
Slanje i primanje poruka e-pošte......................................................53
Okno za pregled e-pošte..................................................................54
Organiziranje poruka e-pošte...........................................................55
Postavke računa e-pošte.................................................................56
Gmail™............................................................................................56

Muzika.........................................................................................58

Prenošenje muzike na uređaj...........................................................58
Slušanje muzike...............................................................................58
Početni ekran aplikacije WALKMAN ...............................................59
Liste reprodukcije.............................................................................60
Dijeljenje muzike..............................................................................61
Poboljšavanje zvuka........................................................................62
Vizuelizator ......................................................................................62
Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™..............................62
Usluga Music Unlimited na mreži.....................................................64

FM radio......................................................................................65

Slušanje radija..................................................................................65
Omiljene radio stanice......................................................................66
Postavke zvuka................................................................................66

3

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kamera........................................................................................67

Snimanje fotografija i video zapisa...................................................67
Pronalaženje lica..............................................................................68
Korištenje Smile Shutter™ da uhvatite lica sa osmjehom................68
Dodavanje geografske pozicije vašim fotografijama........................69
Opće postavke kamere....................................................................69
Postavke fotoaparata.......................................................................70
Postavke video kamere....................................................................73

Album..........................................................................................75

Prikazivanje fotografija i video zapisa..............................................75
Dijeljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima.....................76
Uređivanje fotografija aplikacijom Uređivač fotografija....................77
Albumi fotografija.............................................................................78
Prikazivanje fotografija na karti........................................................79

Filmovi.........................................................................................82

Gledanje video zapisa u aplikaciji Filmovi........................................82
Prenošenje video sadržaja na uređaj...............................................83
Upravljanje video sadržajem............................................................83

Video Unlimited..........................................................................85

Usluga Video Unlimited....................................................................85

Web pretraživač..........................................................................86

Pretraživanje weba...........................................................................86

Povezivost...................................................................................87

Povezivanje na bežične mreže........................................................87
Dijeljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima..........................90
NFC..................................................................................................92
Bežična tehnologija Bluetooth®.......................................................95
Povezivanje uređaja s računarom....................................................97
Povezivanje uređaja s TV-om preko kabla.....................................100
Prikaz ekrana na drugom uređaju..................................................100
Skeniranje barkodova sa NeoReader™ aplikacijom......................101
Smart Connect...............................................................................102

Sinhroniziranje podataka na uređaju.....................................103

Informacije o sinhroniziranju podataka na uređaju.........................103
Sinhroniziranje s uslugama Google™............................................103
Sinhroniziranje s uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®.....103
Sinhroniziranje s uslugom Facebook™..........................................104

Karte i lokacije..........................................................................106

Lokacijske usluge i izvori................................................................106
Korištenje GPS-a...........................................................................106
Google Maps™..............................................................................107

4

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kalendar i budilnik...................................................................108

Kalendar.........................................................................................108
Budilnik...........................................................................................108

Podrška i održavanje...............................................................111

Ažuriranje uređaja..........................................................................111
Aplikacija za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje....................112
Vraćanje uređaja na početne postavke..........................................113
Zaključavanje i zaštita uređaja.......................................................114
Pronalaženje vašeg uređaja...........................................................116
Aplikacija Podrška..........................................................................117
Recikliranje vašeg uređaja.............................................................117

Referenca..................................................................................118

Pregled ikona statusa i obavještenja..............................................118
Pregled aplikacija...........................................................................119

Važne informacije.....................................................................121

Letak sa važnim informacijama......................................................121
Ograničenja za usluge i svojstva....................................................121
Pravne informacije.........................................................................121

5

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.