Sony Xperia SP - Pregled ikona statusa i obavještenja

background image

Pregled ikona statusa i obavještenja

Ikone statusa

Sljedeće ikone statusa mogu se pojaviti na ekranu:

Jačina signala
Nema signala
Roming
GPRS je dostupan
EDGE je dostupan
LTE je dostupan
NFC je aktiviran
3G je dostupan
Slanje i preuzimanje GPRS podataka
Slanje i preuzimanje EDGE podataka
Slanje i preuzimanje 3G podataka
Mreža je dostupna
Slanje i preuzimanje podataka
Aktiviran je način rada STAMINA
Stanje baterije
Baterija se puni
GPS je aktiviran
Aktiviran je režim letenja avionom
Funkcija Bluetooth® je aktivirana
SIM kartica nije umetnuta
Isključen je ton na mikrofonu
Spikerfon je uključen
Nečujni režim rada
Vibracija
Alarm je postavljen
Sinhronizacija je u toku
Problem s prijavljivanjem ili sinhronizacijom
Wi-Fi® veza je omogućena i bežične mreže su dostupne

Ovisno o vašem pružaocu usluga, mreži i/ili regiji, moguće je da neće biti dostupne funkcije ili

usluge predstavljene nekim ikonama na ovom spisku.

118

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Ikone obavještenja

Sljedeće ikone obavještenja mogu se pojaviti na ekranu:

Nova poruka e-pošte
Nova tekstualna poruka ili multimedijalna poruka
Nova poruka govorne pošte
Predstojeći događaj u kalendaru
Pjesma se reproducira
Uređaj je povezan na računar putem USB kabla
Poruka upozorenja
Poruka o grešci
Propušteni poziv
Pozivanje u toku
Poziv na čekanju
Prosljeđivanje poziva je uključeno
Dostupna su ažuriranja softvera
Preuzimanje podataka
Prenošenje podataka
Dodatna (neprikazana) obavještenja