Sony Xperia SP - Razmjena trenutnih poruka i video razgovor

background image

Razmjena trenutnih poruka i video razgovor

Aplikaciju Google Hangouts™ možete koristiti za razmjenu trenutnih poruka i video

razgovor na uređaju kako biste čavrljali s prijateljima koji odnosnu aplikaciju isto

koriste na računarima, Android™ i drugim uređajima. Svaki razgovor možete pretvoriti

u video poziv s nekoliko prijatelja i prijateljima slati poruke čak i kada nisu na mreži.

Možete i jednostavno prikazivati i dijeliti fotografije.
Prije početka korištenja aplikacije Hangouts™, pobrinite se da imate funkcionalnu

internet vezu i račun Google™. Za više informacija o načinu korištenja ove aplikacije

idite na http://support.google.com/hangouts i kliknite na link "Hangouts on your

Android".

Funkcija video poziva radi samo na uređajima s prednjom kamerom.

51

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Započnite novi razgovor ili video poziv

2

Opcije

3

Spisak kontakata

Pokretanje trenutne poruke ili video poziva

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Hangouts.

3

Dotaknite , zatim unesite ime kontakta, adresu e-pošte, telefonski broj ili

zaokružite ime i odaberite relevantni unos s predložene liste.

4

Za pokretanje sesije razmjene trenutnih poruka dotaknite

.

5

Za pokretanje video poziva dotaknite

.

Odgovaranje na poruku čavrljanja ili pridruživanje video pozivu

1

Kada vas neko kontaktira na usluzi Hangouts, na statusnoj traci se pojavljuje

ili .

2

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite poruku ili video poziv i

započnite čavrljanje.

Saznajte više o usluzi Hangouts™

Kada je otvorena aplikacija Hangouts™, kucnite , a zatim kucnite Pomoć.

52

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.