Sony Xperia SP - Postavke razmjenjivanja poruka

background image

Postavke razmjenjivanja poruka

Za promjenu postavki obavještenja o poruci

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na , zatim kucnite na Postavke.

3

Da postavite zvuk obavještenja, kucnite na Zvuk obavještenja i odaberite

opciju.

4

Za druge postavke obavještenja, označite ili uklonite oznaku iz odgovarajućih

kvadratića.

Za promjenu postavki izvještaja o isporuci za odlazne poruke

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na , zatim kucnite na Postavke.

3

Kucnite na Izvještaj o isporuci da aktivirate ili deaktivirate izvještaje o isporuci.