Sony Xperia SP - Organiziranje poruka

background image

Organiziranje poruka

Brisanje poruke

1

Iz Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite razgovor koji sadrži poruku koju želite izbrisati.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite izbrisati, a zatim kucnite Izbrisati poruku >

Izbrisati

.

Za brisanje razgovora

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na , zatim kucnite na Izbriši razgovore.

3

Označite kvadratiće razgovora koje želite izbrisati, zatim kucnite na “ >

Izbrisati

.

Za označavanje poruke zvjezdicom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na razgovor koji želite otvoriti.

3

U poruci koju želite označiti zvjezdicom, kucnite na .

4

Za uklanjanje oznake zvjezdice, kucnite na .

Za prikazivanje poruka označenih zvjezdicom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na , zatim kucnite na Poruke označ. zvjezdicom.

3

Sve poruke označene zvjezdicom se pojavljuju na listi.

Za traženje poruka

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na , zatim kucnite na Tražiti.

3

Unesite ključne riječi za traženje. Rezultati pretrage se pojavljuju na listi.

50

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.