Sony Xperia SP - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Pregled upućenih poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, doticanjem broja sačuvanog u

listi kontakata ili doticanjem broja telefona u prikazu registra poziva. Za brz pronalazak

brojeva iz liste kontakata i registra poziva možete koristiti i karakteristiku pametnog

biranja. Za upućivanje video poziva možete koristiti aplikaciju Hangouts™ za razmjenu

trenutnih poruka i video razgovor na uređaju. Pogledajte

Razmjena trenutnih poruka i

video razgovor

na stranici 51.

1

Otvaranje liste kontakata

2

Prikaz unosa u registru poziva

3

Prikaz omiljenih kontakata

4

Prikaz svih grupa kontakata sačuvanih na uređaju

5

Brisanje broja

6

Brojčana tastatura

7

Sakrivanje ili brisanje registra poziva

8

Dugme za pozivanje

9

Sakrivanje ili brisanje birača

Za upućivanje poziva biranjem

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Telefon.

3

Unesite broj primaoca i kucnite na .

Za pozivanje korištenjem pametnog biranja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Telefon.

3

Koristite brojčanu tastaturu da biste unijeli slova ili brojeve koji odgovaraju

kontaktu kojeg želite pozvati. Dok unosite svako slovo ili broj, pojavljuje se lista

mogućih podudarnosti.

4

Kucnite na kontakt koji želite pozvati.

38

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za upućivanje međunarodnog poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Telefon.

3

Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak “+”.

4

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj (bez početne 0) i telefonski broj, zatim

kucnite na .

Prikazivanje ili sakrivanje telefonskog broja

Možete odabrati želite li da vaš telefonski broj bude prikazan ili sakriven na uređajima

primalaca poziva kada ih pozovete.

Prikazivanje ili sakrivanje vašeg telefonskog broja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Postavke poziva > Dodatne postavke >

Identifikacija pozivatelja

.