Sony Xperia SP - Primanje poziva

background image

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Odbijanje poziva

Za isključivanje tona melodije zvona za dolazni poziv

Kada primite poziv pritisnite tipku za jačinu zvuka.

Odbijanje poziva porukom

Poziv možete odbiti prethodno definisanom porukom. Kada odbijete poziv s takvom

porukom, poruka je automatski poslana pozivaocu i sačuvana je na vašem uređaju.
Šest poruka je prethodno definisano na vašem uređaju. Možete odabrati među tim

prethodno definisanim porukama, koje također mogu biti uređene, ukoliko je to

potrebno.

Za odbijanje poziva prethodno definisanom porukom

Povucite Odbij uz poruku prema gore, zatim odaberite poruku.

Za odbijanje drugog poziva prethodno definisanom porukom

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite Odbij uz poruku prema

gore, zatim odaberite poruku.

Uređivanje poruke koja se koristi za odbijanje poziva

1

Iz vašeg Početni ekran dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Postavke poziva > Odbij poziv uz poruku.

3

Dotaknite poruku koju želite urediti, a zatim unesite potrebne promjene.

4

Kada završite, dotaknite OK.

39

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.