Sony Xperia SP - Skeniranje barkodova sa NeoReader™‎ aplikacijom

background image

Skeniranje barkodova sa NeoReader™ aplikacijom

Informacije o skeniranju pomoću aplikacije NeoReader™

Koristite uređaj kao skener barkoda kako biste saznali više o stavkama koje skenirate

Na primjer, vidite jaknu u oglasu u magazinu i želite saznati gdje se nalazi najbliža

prodavnica kako biste je kupili. Ako oglas sadrži barkod koji se može čitati, aplikacija

NeoReader™ koristi taj kôd za pristupanje mobilnom web sadržaju, kao što je web

stranica sa više informacija o proizvodu ili karta sa obližnjim prodavnicama.

NeoReader™ podržava većinu standardnih tipova barkoda.

Za pokretnje NeoReader™ aplikacije

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na NeoReader™.

Za očitavanje barkoda

1

Kada je aplikacija NeoReader™ otvorena, držite kameru uređaja iznad barkoda

dok cijeli barkod ne bude vidljiv u tražilu.

2

Vaš uređaj automatski skenira barkod i vibrira kada izvrši njegovo

prepoznavanje.

Za ručno unošenje trakastog koda

1

Kada je otvorena aplikacija NeoReader™, kucnite na .

2

Unesite brojeve trakastog koda u polje teksta, zatim kucnite na GO!.

Pregled menija aplikacije NeoReader™

Sljedeće opcije menija su dostupne u aplikaciji NeoReader™:

Kucnite da otvorite više opcija

Ručno unesite brojeve trakastog koda. Ova opcija se može koristiti ukoliko vaša kamera ima

poteškoća s čitanjem trakastog koda

Prikažite listu prethodno skeniranih trakastih kodova

Prikažite podatke o aplikaciji NeoReader™. Pročitajte više o različitim tipovima trakastih kodova i

o tome kako koristiti NeoReader™

Odaberite osobne postavke, kao što su jezik ili država. Ti podaci se koriste za personaliziranje

sadržaja trakastog koda. Možete i odabrati željene postavke za način korištenja aplikacije

NeoReader™

Pošaljite tekstualnu poruku da pozovete prijatelja da preuzme aplikaciju NeoReader™

101

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.