Sony Xperia SP - Povezivanje uređaja s TV-om preko kabla

background image

Povezivanje uređaja s TV-om preko kabla

Povežite uređaj s TV aparatom i počnite gledati sadržaj sačuvan na uređaju na većem

ekranu. Kada povežete uređaj s TV aparatom, otvara se aplikacija za TV Pokretač. Ta

aplikacija vam omogućava da reproducirate medijske datoteke s uređaja na TV

aparatima i drugim uređajima.

MHL kabl ćete možda morati kupiti posebno.

Za prikazivanje sadržaja uređaja na TV-u koji podržava MHL unos

1

Povežite uređaj sa TV-om koristeći MHL kablo. se pojavljuje u statusnoj traci

uređaja nakon što se veza uspostavi.

2

TV pokretač

aplikacija se automatski pokreće. Slijedite upute da biste prikazali

vaše multimedijalne datoteke na TV-u.

Prikaz sadržaja s uređaja na TV-u koji podržava HDMI™ ulaz

1

Povežite uređaj s MHL adapterom, te povežite adapter na USB izvor napajanja.

2

Povežite adapter s TV-om pomoću HDMI™ kabla. će se pojaviti na statusnoj

traci uređaja nakon uspostavljanja veze.

3

TV pokretač

aplikacija se automatski pokreće. Slijedite upute kako biste

prikazali medijske fajlove na TV-u.

Za prikazivanje pomoći o korištenju daljinskog upravljača TV-a

1

Dok je vaš uređaj povezan na TV set, povucite statusnu traku prema dolje da

otvorite ploču sa obavještenjima.

2

Kucnite na MHL povezan.

Također možete pritisnuti žuto dugme na daljinskom upravljaču TV-a kako biste otvorili ploču

s obavještenjima.

Prekidanje veze uređaja sa TV aparatom

Iskopčajte MHL™ kabl ili MHL adapter iz uređaja.