Sony Xperia SP - Povezivanje uređaja s računarom

background image

Povezivanje uređaja s računarom

Povežite uređaj na računar i pokrenite prenošenje slika, muzike i drugih tipova
datoteka. Najlakši način da se povežete je korištenjem USB kabla ili Bluetooth

®

bežične tehnologije.
Kada uređaj povežete na računar preko USB kabla, od vas se traži da instalirate

softver na računar, na primjer, aplikaciju PC Companion na PC ili aplikaciju Sony™
Bridge za Mac na Apple

®

Mac

®

računar. PC Companion i Sony™ Bridge za Mac vam

pomažu da pristupite dodatnim računarskim aplikacijama za prenošenje i organiziranje

multimedijalnih datoteka, ažurirate uređaj, sinhronizirate sadržaj uređaja itd.

Možda nećete biti u mogućnosti da neki materijal koji je zaštićen autorskim pravima prenosite

između svog uređaja i računara.

Prenošenje i rukovanje sadržajem korištenjem USB kabla

Koristite vezu USB kabla između računara i uređaja za jednostavno prenošenje i

upravljanje vašim datotekama. Kada su dva uređaja povezana, možete povlačiti i

ispuštati sadržaj između uređaja i računara ili između interne pohrane uređaja i SD

kartice, koristeći istraživač datoteka na računaru.
Ukoliko na vaš uređaj prespajate muziku, video zapise, slike ili druge multimedijalne

datoteke, najbolje je da koristite Media Go™ aplikaciju na vašem računaru. Media

Go™ pretvara multimedijalne datoteke tako da ih možete koristiti na uređaju.

Prijenos sadržaja između uređaja i računara putem USB kabla

1

Koristeći USB kabl, povežite uređaj i računar. Na statusnoj traci na ekranu

uređaja se pojavljuje Interna pohrana i SD kartica su povezane.

2

Računar

: Otvorite Microsoft® Windows® Explorer s radne površine i sačekajte

dok se interna pohrana uređaja i SD kartica pojave kao eksterna jedinica u

programu Microsoft® Windows® Explorer.

3

Računar

: Povlačite i ispuštajte željene datoteke između uređaja i računara.

Prenošenje sadržaja između interne pohrane i SD kartice preko USB kabla

1

Koristeći USB kabl, povežite uređaj i računar. Na statusnoj traci na ekranu

uređaja se pojavljuje Interna pohrana i SD kartica su povezane.

2

Računar

: Otvorite Microsoft® Windows® Explorer s radne površine i sačekajte

dok se interna pohrana uređaja i SD kartica pojave kao eksterna jedinica u

programu Microsoft® Windows® Explorer.

3

Računar

: Povlačite i ispuštajte željene datoteke između interne pohrane

uređaja i SD kartice.

97

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za prespajanje datoteka direktno iz interne pohrane na SD karticu u uređaju

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Pohrana > Prenesite podatke na SD

karticu

.

3

Označite tipove datoteke koje želite prespojiti na SD karticu.

4

Kucnite na Prijenos.

Direktni način prijenosa znači da veza USB kabla na računar nije neophodna.

Prenošenje datoteka koristeći način prijenosa medija putem Wi-Fi

®

Možete prenositi datoteke između uređaja i drugih uređaja kompatibilnih sa MTP-om
(Media Transfer Protocol), kao što je računar, koristeći Wi-Fi

®

vezu. Prije povezivanja,

prvo trebate upariti dva data uređaja. Ukoliko prenosite muziku, video zapise, slike ili

druge multimedijalne datoteke sa uređaja na računar i obratno, najbolje je da koristite

aplikaciju Media Go™ na računaru. Media Go™ pretvara multimedijalne datoteke tako

da ih možete koristiti na uređaju.

Da biste koristili to svojstvo, treba vam uređaj sa omogućenom Wi-Fi

®

vezom koji podržava

prijenos medija, na primjer, računar s operativnim sistemom Microsoft

®

Windows Vista

®

ili

Windows

®

7.

Za uparivanje uređaja bežičnim putem sa računarom koristeći način rada prijenosa

medija

1

Provjerite da li je način rada za prijenos medija omogućen na vašem uređaju.

Taj način je obično omogućen po zadanoj vrijednosti.

2

Povežite uređaj sa računarom putem USB kabla.

3

Računar

: Kada se ime uređaja pojavi na ekranu, kliknite

Konfiguriranje mreže

i

slijedite upute za uparivanje računara.

4

Kada završite s uparivanjem, prekinite vezu USB kabla iz oba uređaja.

Navedene upute vrijede samo ako je na vaš računar instaliran operativni sistem Windows

®

7 i

ako je računar povezan na Wi-Fi

®

pristupnu tačku putem mrežnog kabla.

Bežično povezivanje uparenih uređaja u načinu rada za prenošenje medija [MR2]

1

Provjerite da li je na uređaju omogućen način rada za prenošenje medija. Taj

način je obično standardno omogućen.

2

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite Xperia™ > USB povezivost.

4

Dotaknite upareni uređaj s kojim se želite povezati pod Pouzdani uređaji.

5

Dotaknite Povezati.

Provjerite da li je funkcija Wi-Fi

®

uključena.

Odspajanje od spojenog uređaja [MR2]

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim dotaknite .

2

Dotaknite Postavke > Xperia™ > USB povezivost.

3

Dotaknite upareni uređaj od kojeg se želite odspojiti pod Pouzdani uređaji.

4

Dotaknite Prekinuti vezu.

Uklanjanje iz uparenog glavnog računara [MR2]

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim dotaknite .

2

Dotaknite Postavke > Xperia™ > USB povezivost.

3

Kucnite upareni uređaj koji želite ukloniti.

4

Dotaknite Zaboravi.

PC Companion

PC Companion je računarska aplikacija koja vam omogućava pristup dodatnim

funkcijama i uslugama koje vam pomažu pri prenošenju muzike, video zapisa i slika s

uređaja i na njega. Također možete koristiti PC Companion kako biste ažurirali uređaj

98

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

i pribavili najnoviji dostupni softver. Instalacijske datoteke za PC Companion sačuvane

su na vašem uređaju, a instalacija se pokreće s uređaja kada ga povežete na računar

putem USB kabla.
Da biste koristili aplikaciju PC Companion, potreban vam je računar povezan na

internet, sa jednim od sljedećih operativnih sistema:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ili noviji)

Instalacija aplikacije PC Companion [MR2]

1

Provjerite da li je kvadratić za označavanje Instalirajte softver u Postavke >

Xperia™

> USB povezivost označen.

2

Povežite uređaj na PC pomoću USB kabla.

3

Uređaj

: Dotaknite Instalirati.

4

Računar

: Program za instaliranje aplikacije PC Companion se automatski

pokreće nakon nekoliko sekundi. Za instalaciju aplikacije PC Companion

slijedite upute na ekranu.

Za pokretanje PC Companiona

1

Provjerite je li aplikacija PC Companion instalirana na vaš računar.

2

Otvorite aplikaciju PC Companion na računaru, a zatim kliknite Start kako biste

otvorili neku od funkcija koju želite koristiti.

Media Go™

Media Go™ računarska aplikacija vam pomaže da prenosite i upravljate

multimedijalnim sadržajem u vašem uređaju i računaru. Možete instalirati i pristupiti

aplikaciji Media Go™ iz vaše PC Companion aplikacije.
Potreban vam je jedan od ovih operativnih sistema da biste koristili Media Go™

aplikaciju:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ili novija verzija

Za prespajanje sadržaja korištenjem aplikacije Media Go™

1

Povežite uređaj sa računarom koristeći odgovarajuće USB kablo.

2

Uređaj

: Na statusnoj traci se pojavljuje Interna pohrana je povezana.

3

Računar

: Prvo otvorite aplikaciju PC Companion na računaru. U aplikaciji

PC Companion, kliknite

Media Go

da biste pokrenuli Media Go™ aplikaciju. U

nekim slučajevima, morate čekati da se Media Go™ instalira.

4

Koristeći Media Go™, povlačite i ispuštajte datoteke između računara i uređaja.

Sony™ Bridge za Mac

Aplikacija Sony™ Bridge za Mac vam pomaže kod prijenosa muzike, video zapisa,
slika ili drugih vrsta medijskih datoteka između vašeg uređaja i računara Apple

®

Mac

®

.

Aplikaciju Sony™ Bridge za Mac možete koristiti za upravljanje datotekama preko

preglednika datoteka, ažuriranje softvera uređaja i pravljenje rezervne kopije i

obnavljanje sadržaja na svom uređaju.
Za korištenje aplikacije Sony™ Bridge za Mac trebate imati računar Apple

®

Mac

®

koji

je spojen na internet i koji ima verziju operativnog sistema Mac OS 10.6 ili noviju.

99

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Instaliranje aplikacije Sony™ Bridge za Mac na Apple

®

Mac

®

računaru

1

Provjerite je li označen okvir za potvrdu Instalirajte softver pod stavkom

Postavke

> Xperia™ povezivost > USB povezivost.

2

Povežite uređaj na Apple

®

Mac

®

računar pomoću USB kabla.

3

Uređaj

: Kucnite Instalirati.

4

Računar

: Program za instaliranje aplikacije Sony™ Bridge za Mac se pokreće

automatski nakon nekoliko sekundi. Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili

instaliranje.

Otvaranje aplikacije Sony™ Bridge za Mac

1

Pobrinite se da je aplikacija Sony™ Bridge za Mac instalirana na vašem
računaru Apple

®

Mac

®

.

2

Računar

: Dva puta kliknite na ikonu aplikacije Sony™ Bridge za Mac u fascikli

aplikacija.

Prijenos sadržaja pomoću aplikacije Sony™ Bridge za Mac

1

Pomoću USB kabla spojite uređaj sa računarom Apple

®

Mac

®

.

2

Računar

: Otvorite aplikaciju Sony™ Bridge za Mac. Nakon nekoliko trenutaka,

aplikacija Sony™ Bridge za Mac će prepoznati vaš uređaj.

3

Računar

: Povlačite i ispuštajte željene datoteke između vašeg uređaja i

računara Apple

®

Mac

®

.