Sony Xperia SP - NFC

background image

NFC

Koristite NFC (Komuniikacija na malim udaljenostima) da podijelite podatke sa drugim

uređajima, kao što su video, fotografija, adresa web stranice, muzička datoteka ili

kontakt. NFC također možete koristiti da očitate oznake koje vam nude više

informacija u vezi proizvoda ili usluge kao i oznake koje aktiviraju određene funkcije

na uređaju.

92

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

NFC je bežična tehnologija sa maksimalnim dometom od jednog centimetra, tako da

uređaji koji dijele podatke moraju biti blizu jedan drugog. Da biste mogli koristiti NFC,

morate prvo uključiti funkciju NFC, a ekran uređaja mora biti aktivan.

Moguće je da NFC nije dostupan u svim zemljama i/ili regionima.

Za uključivanje NFC funkcije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Više....

3

Označite NFC kvadratić.

Područje za pronalaženje NFC-a

Lokacija područja za pronalaženje NFC-a nije ista na svim uređajima. Prilikom dijeljenja

podataka sa drugim uređajem koristeći NFC, za više informacija pogledajte korisnički vodič

drugog uređaja.

Za dijeljenje kontakta sa drugim uređajem koristeći NFC

1

Pobrinite se da je u oba uređaja uključena NFC funkcija i da su oba ekrana

aktivna.

2

Da prikažete kontakte, idite na Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

3

Kucnite na kontakt koji želite podijeliti.

4

Držite vaš uređaj i prijemni uređaj stražnjim stranama okrenutim jedan prema

drugome tako da se područja pronalaženja NFC-a svakog uređaja dodiruju.

Kada se uređaji povežu, oni vibriraju i reproduciraju kratak zvuk. Sličica

kontakta se pojavi.

5

Kucnite na sličicu da pokrenete prijenos.

6

Kada se prijenos završi, podaci o kontaktu se prikažu na ekranu prijemnog

uređaja i također su sačuvani u tom prijemnom uređaju.

93

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dijeljenje muzičke datoteke s drugim uređajem koristeći NFC

1

Provjerite da li je NFC funkcija uključena i na vašem uređaju i na uređaju koji

prima sadržaj, te da li su ekrani oba uređaja aktivni.

2

Da biste otvorili aplikaciju "WALKMAN™", kucnite , a zatim pronađite i kucnite

.

3

Odaberite muzičku kategoriju i pretražite do numere koju želite podijeliti.

4

Kucnite numeru kako biste je reproducirali. Zatim možete kucnuti kako biste

pauzirali numeru. Prijenos funkcionira kada se numera reproducira ili je

pauzirana.

5

Držite svoj uređaj i prijemni uređaj stražnjim stranama okrenutim jedan prema

drugom tako da područje NFC otkrivanja jednog uređaja dodiruje takvo isto

područje drugog uređaja. Kada se uređaji povežu, vibriraju i reproduciraju

kratak zvuk. Pojavi se sličica numere.

6

Kucnite na sličicu da pokrenete prijenos.

7

Kada se prijenos završi, muzička datoteka se odmah reproducira na prijemnom

uređaju. U isto vrijeme, datoteka će biti sačuvana na prijemnom uređaju.

Možda nećete moći kopirati, poslati ili prenijeti stavke zaštićene autorskim pravima.

Za dijeljenje fotografije ili video zapisa sa drugim uređajem koristeći NFC

1

Pobrinite se da je u oba uređaja uključena NFC funkcija i da su oba ekrana

aktivna.

2

Da biste prikazali fotografije i video zapise na uređaju, idite na vaš Početni

ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na Album.

3

Kucnite na fotografiju ili video koji želite podijeliti.

4

Držite vaš uređaj i prijemni uređaj stražnjim stranama okrenutim jedan prema

drugome tako da se područja pronalaženja NFC-a svakog uređaja dodiruju.

Kada se uređaji povežu, oni vibriraju i reproduciraju kratak zvuk. Sličica

fotografije ili videa se pojavljuje.

5

Kucnite na sličicu da pokrenete prijenos.

6

Kada se prespajanje završi, fotografija ili video zapis se prikazuje na ekranu

prijemnog uređaja. U isto vrijeme, stavka će biti sačuvana u prijemnom uređaju.

Također možete koristiti NFC da podijelite video iz aplikacije Filmovi.

Za dijeljenje web adrese sa drugim uređajem koristeći NFC

1

Pobrinite se da je u oba uređaja uključena NFC funkcija i da su oba ekrana

aktivna.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

3

Da biste otvorili web pretraživač, pronađite i kucnite na “ .

4

Učitajte web stranicu koju želite podijeliti.

5

Držite vaš uređaj i prijemni uređaj stražnjim stranama okrenutim jedan prema

drugome tako da se područja pronalaženja NFC-a svakog uređaja dodiruju.

Kada se uređaji povežu, oni vibriraju i reproduciraju kratak zvuk. Sličica web

stranice se pojavi.

6

Kucnite na sličicu da pokrenete prijenos.

7

Kada se prespajanje završi, web stranica se prikazuje na ekranu prijemnog

uređaja.

Očitavanje NFC oznaka

Vaš uređaj može očitati mnoge vrste NFC oznaka. Na primjer, može očitavati

ugrađene oznake na posteru, na bilbordu ili pored proizvoda u prodavnici. Možete

primati dodatne informacije, kao što su web adrese.

Za očitavanje NFC oznake

1

Pobrinite se da je u uređaju uključena NFC funkcija i da je ekran aktivan.

2

Stavite uređaj preko oznake tako da je područje pronalaženja NFC-a dodiruje.

Uređaj očitava oznaku i prikazuje prikupljeni sadržaj. Kucnite na sadržaj oznake

kako biste ju otvorili.

3

Da otvorite oznaku, kucnite na nju.

94

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Povezivanje na NFC kompatibilni uređaj

Uređaj možete povezati sa drugim NFC kompatibilnim uređajem kojeg je proizvela

kompanija Sony, kao što je zvučnik ili slušalica. Za više informacija o uspostavljanju

ovakve vrste veze pogledajte korisnički vodič kompatibilnog uređaja.

Radi funkcionisanja veze, možda će biti potrebno da na oba uređaja imate aktivirane funkcije

Wi-Fi® ili Bluetooth®.