Sony Xperia SP - Dijeljenje sadržaja sa DLNA Certified™‎ uređajima

background image

Dijeljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

Na drugim uređajima kao što su TV ili računar, možete prikazivati ili reproducirati

multimedijalni sadržaj sačuvan u vašem uređaju. Takvi uređaji moraju biti DLNA

Certified™ od strane Digital Living Network Alliance i moraju biti povezani na istu Wi-

Fi® mrežu da bi se sadržaj mogao podijeliti. Na vašem uređaju također možete

prikazivati ili reproducirati sadržaj sa drugih DLNA Certified™ uređaja.
Nakon što postavite dijeljenje sadržaja između uređaja, možete, na primjer, iz uređaja

slušati muzičke datoteke pohranjene na vašem kućnom računaru ili na TV-u s velikim

ekranom prikazivati fotografije snimljene kamerom uređaja.

Reproduciranje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na vašem

uređaju

Kada reproducirate datoteke iz drugog DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju,

taj drugi uređaj djeluje kao server. Drugim riječima, on dijeli sadržaj putem mreže.

Uređaj server mora imati omogućenu funkciju dijeljenja i dati pristupnu dozvolu vašem

uređaju. Također mora biti povezan na istu Wi-Fi® mrežu kao i vaš uređaj.

Reproduciranje dijeljene numere na uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojim želite podijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite WALKMAN.

3

Odaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

4

Pretražite fascikle povezanog uređaja i odaberite numeru koju želite

reproducirati. Numera se automatski počinje reproducirati.

Reproduciranje dijeljenog videa na uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojim želite podijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite Filmovi.

3

Odaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

4

Pretražite fascikle povezanog uređaja i odaberite video koji želite reproducirati.

90

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za prikazivanje dijeljene fotografije na uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojim želite podijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

3

Pronađite i kucnite na Album > Moji albumi. Svi vaši dostupni albumi na mreži i

povezani uređaji se prikazuju.

4

Odaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle povezanog uređaja i odaberite fotografiju koju ćete prikazati.

Pripremanje za reproduciranje sadržaja uređaja na DLNA Certified™

uređajima

Prije nego što budete u mogućnosti da prikazujete ili reproducirate multimedijalne

datoteke iz vašeg uređaja na drugim DLNA Certified™ uređajima, morate postaviti

funkciju dijeljenja datoteka na vašem uređaju. Uređaji s kojima dijelite sadržaj nazivaju

se klijentski uređaji. Na primjer, TV, računar ili teblet mogu djelovati kao klijentski

uređaji. Vaš uređaj radi kao medijski server kada sadržaj čini dostupnim drugim

klijentskim uređajima. Kada postavite funkciju dijeljenja datotaka na uređaju, također

morate dati pristupnu dozvolu klijentskim uređajima. Nakon što to uradite, takvi uređaji

se pojavljuju kao registrirani uređaji. Uređaji koji čekaju na pristupnu dozvolu izlistani

su kao uređaji na čekanju.

Postavljanje dijeljenja datoteka pomoću karakteristike povezanih uređaja [MR2]

1

Povežite uređaj na Wi-Fi® mrežu.

2

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

3

Dotaknite , a zatim dotaknite Medijski server.

4

Za uključivanje funkcije Podijeli medije povucite klizač. Na statusnoj traci

pojavljuje se . Uređaj sada može funkcionisati kao medijski server.

5

Povežite svoj računar ili druge uređaje na istu Wi-Fi® mrežu na koju je povezan

vaš uređaj.

6

Na statusnoj traci uređaja pojavljuje se obavještenje. Otvorite obavještenje i

postavite odgovarajuća odobrenja pristupa za druge uređaje.

Upute opisane iznad mogu se razlikovati zavisno od korištenih uređaja klijenta. Za više

informacija pogledajte korisnički vodič uređaja klijenta. Ako se uređaj ne može povezati,

provjerite da li vaša Wi-Fi®mreža funkcioniše.

Možete pristupiti i meniju Medijski server pod Postavke > Xperia™ > Postavke medijskog

servera. Ako zatvorite prikaz Medijski server, funkcija dijeljenja datoteka nastavlja raditi u

pozadini.

Zaustavljanje dijeljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite Medijski server.

3

Povucite klizač da isključite Podijeli medije funkciju.

Postavljanje dozvola za pristup za uređaj na čekanju

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite Medijski server.

3

Odaberite uređaj sa Uređaji na čekanju liste.

4

Odaberite nivo dozvole pristupa.

Promjena imena registriranog uređaja

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite Medijski server.

3

Odaberite uređaj sa Registrirani uređaji liste, zatim odaberite Promijeniti ime.

4

Unesite novo ime uređaja.

91

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Promjena nivoa pristupa registriranog uređaja

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite Medijski server.

3

Odaberite uređaj sa Registrirani uređaji liste.

4

Kucnite Promijeniti nivo pristupa i odaberite opciju.

Pomoć s dijeljenjem sadržaja s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite Medijski server.

3

Kucnite .

Reproduciranje datoteka na uređaju Digital Media Renderer

Koristeći DLNA™ tehnologiju, možete gurnuti multimedijalni sadržaj sačuvan na

vašem uređaju na drugi uređaj povezan na istu Wi-Fi® mrežu. Drugi uređaj mora biti u

mogućnosti da funkcionira kao Digital Media Renderer (DMR) uređaj, što znači da

može proizvoditi ili reproducirati sadržaj primljen sa uređaja. DMR uređaj može biti, na

primjer, TV sa DLNA funkcijom, ili PC sa Windows® 7 ili novijom verzijom.

Postavke za omogućavanje Digital Media Renderer se mogu razlikovati ovisno o korištenom

uređaju. Pogledajte korisnički vodič za određeni uređaj za detaljnije informacije.

Sadržaj sa Upravljanjem digitalnih prava (DRM) se ne može reproducirati na Digital Media

Renderer uređaju korištenjem DLNA™ tehnologije.

Prikaz fotografija ili video snimaka s vašeg uređaja na DMR uređaju

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR uređaj i je li on povezan na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz Početni ekran, kucnite .

3

Pronađite i kucnite na Album.

4

Pretražite datoteku koju želite prikazati i otvorite je.

5

Kucnite ekran kako biste prikazali alatn trake, a zatim kucnite i odaberite

DMR uređaj s kojim ćete dijeliti sadržaj. Odabrane datoteke počinju se

reproducirati hronološkim redoslijedom na uređaju koji ste odabrali.

6

Da biste prekinuli vezu s DMR uređajem, kucnite i odaberite svoj uređaj.

Reproduciranje datoteke prestaje na DMR uređaju, ali se ona nastavlja

reproducirati na vašem uređaju.

Također možete podijeliti video snimak iz aplikacije Filmovi na vašem uređaju, tako što ćete

kucnuti video i zatim .

Reproduciranje muzičke numere s vašeg uređaja na drugom DMR uređaju

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR uređaj i je li on povezan na istu Wi-Fi®

mrežu kao i vaš uređaj.

2

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite WALKMAN.

3

Odaberite muzičku kategoriju i pretražite numeru koju želite podijeliti, a zatim

kucnite numeru.

4

Kucnite i odaberite DMR uređaj s kojim želite podijeliti sadržaj. Numera će se

reproducirati automatski na uređaju koji odaberete.

5

Da biste prekinuli vezu s DMR uređajem, kucnite i odaberite svoj uređaj.

Reproduciranje numere prestaje na DMR uređaju, ali se ona nastavlja

reproducirati na vašem uređaju.