Sony Xperia SP - Zaključavanje i zaštita uređaja

background image

Zaključavanje i zaštita uređaja

IMEI broj

Svaki uređaj ima jedinstven IMEI (International Mobile Equipment Identity) broj.

Trebali biste sačuvati kopiju ovog broja. Ukoliko je vaš uređaj ukraden, vaš pružalac

mreže može koristiti vaš IMEI broj da zaustavi uređaj da pristupi mreži u vašoj zemlji.

Pregled IMEI broja

Za pregled IMEI broja skinite poklopac.

Otvorite birač na uređaju i unesite

*#06#*

.

Za prikazivanje vašeg IMEI broja u uređaju

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Informacije o telefonu > Status.

3

Pomaknite se do IMEI da prikažete IMEI broj.

Zaštita SIM kartice

Možete zaključati ili otključati svaku SIM karticu koju koristite u vašem uređaju

koristeći PIN-Osobni identifikacijski broj (Personal Identity Number). Kada je SIM

kartica zaključana, pretplata koja je povezana s karticom je zaštićena.
Ako unesete pogrešan PIN-Osobni identifikacijski broj više puta nego što je

maksimalno dozvoljeno, vaša SIM kartica će se blokirati. Tada će biti potrebno da

unesete PUK (Osobni ključ deblokiranja) i zatim novi PIN-Osobni identifikacijski broj.

Vaš PIN-Osobni identifikacijski broj i PUK-Osobni ključ deblokiranja dobivate od svog

operatera mreže.

Za zaključavanje SIM kartice

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Sigurnost > Postav. zaklj. SIM kartice >

Zaključati SIM karticu

.

3

Unesite PIN-Osobni identifikacijski broj SIM kartice i kucnite na OK.

Promjena PIN-a (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice

1

Iz Početni ekran, kucnite na . .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Sigurnost > Postav. zaklj. SIM kartice.

3

Kucnite na Promijeniti PIN SIM kar..

4

Unesite stari PIN (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice i kucnite na OK.

5

Unesite novi PIN (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice i kucnite na OK.

6

Ponovno ukucajte novi PIN (Osobni identifikacioni broj SIM kartice) i kucnite na

OK

.

114

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za promjenu PIN2-Osobni identifikacijski broj 2 SIM kartice

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Postavke poziva

3

Kucnite na Brojevi fiksnog biranja > Prom. Osobni id. broj 2.

4

Unesite stari PIN2-Osobni identifikacijski broj 2 SIM kartice i kucnite na OK.

5

Unesite novi PIN2-Osobni identifikacijski broj 2 SIM kartice i kucnite na OK.

6

Potvrdite novi PIN2-Osobni identifikacijski broj 2 i kucnite na OK.

Otključavanje zaključane SIM kartice

1

Unesite PUK kôd i kucnite .

2

Unesite novi PIN kôd i kucnite .

3

Ponovo unesite novi PIN kôd i kucnite .

Ako neispravan PUK kôd unesete previše puta, SIM kartica će se zaključati. Ako se to desi,

obratite se operateru mreže kako biste dobili novu SIM karticu.

Postavljanje zaključanog ekrana

Postoji nekoliko načina da zaključate ekran na uređaju. Na primjer, možete koristiti

svojstvo otključavanja putem lica, koje koristi sliku vašeg lica da otključate ekran.

Također možete postaviti uzorak otključavanja ekrana, zaključavanje po principu

brojčanog PINa ili tekstualne lozinke.
Veoma je važno da ne zaboravite uzorak vašeg otključavanja ekrana, PIN-Osobni

identifikacioni broj ili lozinku. Ukoliko zaboravite ove informacije, neće biti moguće

obnoviti važne podatke kao što su kontakti i poruke. Obratite se Sony centru za

podršku za više informacija.

Za postavljanje zaključanog ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

.

2

Odaberite opciju.

Postavljanje funkcije otključavanja prepoznavanjem lica

1

Iz Početni ekran kucnite > Postavke > Sigurnost > Zaključani ekran.

2

Kucnite Otključavanje licem, a zatim slijedite upute na uređaju kako biste

snimili svoje lice.

3

Nakon što uspješno snimite lice, kucnite Nastaviti.

4

Odaberite rezervni način zaključavanja i slijedite upute na uređaju kako biste

dovršili postavljanje.

Funkcija otključavanja prepoznavanjem lica je manje sigurna od uzorka zaključavanja ekrana,

PIN-a ili lozinke. Neko ko vam je izgledom sličan mogao bi otključati vaš uređaj.

Da biste postigli najbolje rezultate, snimite lice u zatvorenom prostoru koji je dobro

osvjetljeno, ali i ne previše svijetao, te držite uređaj u nivou očiju.

Otključavanje ekrana korištenjem funkcije otključavanja prepoznavanjem lica

1

Aktivirajte ekran.

2

Pogledajte uređaj iz istog ugla koji ste koristili da snimite vašu fotografiju za

otključavanje pomoću lica.

Ukoliko funkcija Otključavanje prepoznavanjem lica ne prepozna vaše lice, potrebno je da

nacrtate rezervnu kopiju uzorka ili unesete PIN kako biste otključali ekran.

Za onemogućavanje svojstva otključavanja pomoću lica

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

.

2

Nacrtajte rezervnu kopiju uzorka otključavanja ekrana ili unesite vaš PIN.

3

Kucnite na Prevlačenje.

115

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kreiranje uzorka za otključavanje ekrana

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Kucnite Sigurnost > Zaključani ekran > Uzorak.

3

Slijedite upute na uređaju.

Otključavanje ekrana korištenjem uzorka otključavanja

1

Aktivirajte ekran.

2

Nacrtajte uzorak za otključavanje ekrana.

Ako uzorak otključavanja koji nacrtate na ekranu bude odbijen pet puta zaredom, morate

sačekati 30 sekundi prije nego što pokušate ponovo.

Za promjenu uzorka za otključavanje ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Sigurnost > Zaključani ekran.

3

Nacrtajte uzorak za otključavanje ekrana.

4

Kucnite na Uzorak.

5

Slijedite upute u uređaju.

Za onemogućavanje uzorka za otključavanje ekrana

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

.

2

Nacrtajte uzorak za otključavanje ekrana.

3

Kucnite na Prevlačenje.

Za kreiranje PIN-a za otključavanje ekrana

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

> Osobni identifikacioni broj.

2

Unesite brojčani PIN.

3

Ako je potrebno, kucnite na kako biste minimizirali tastaturu.

4

Kucnite na Nastaviti.

5

Ponovno unesite i potvrdite PIN.

6

Ako je potrebno, kucnite na kako biste minimizirali tastaturu.

7

Kucnite na OK.

Za onemogućavanje PIN-Osobnog identifikacionog broja za otključavanje ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

.

2

Unesite PIN, a zatim kucnite Dalje.

3

Kucnite na Prevlačenje.

Za kreiranje lozinke za zaključani ekran

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

> Lozinka.

2

Unesite lozinku.

3

Ako je potrebno, kucnite na kako biste minimizirali tastaturu.

4

Kucnite na Nastaviti.

5

Ponovno unesite i potvrdite lozinku.

6

Ako je potrebno, kucnite na kako biste minimizirali tastaturu.

7

Kucnite na OK.

Onemogućavanje lozinke za otključavanje ekrana

1

Iz Početni ekran, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani ekran.

2

Unesite lozinku i kucnite Dalje.

3

Kucnite Prevlačenje.