Sony Xperia SP - Vraćanje uređaja na početne postavke

background image

Vraćanje uređaja na početne postavke

Uređaj možete ponovno postaviti na izvorne postavke, uz brisanje svih osobnih

podataka ili bez brisanja takvih podataka. Prije nego što provedete vraćanje na

početnu vrijednost, obavezno napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka

sačuvanih na uređaju.

Vraćanje na vrijednosti postavljene u fabrici

Da biste izbjegli trajno oštećivanje uređaja, nemojte ponovo pokretati uređaj dok je u toku

postupak vraćanja na početne vrijednosti.

113

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Prije nego što počnete, obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka

koji su sačuvani u internoj memoriji uređaja na memorijskoj kartici ili na drugoj

memoriji koja nije interna.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite Postavke > Rez. kopija i ponovno postavljanje > Vraćanje

na poč. vr. fabričkih podat.

.

4

Da biste izbrisali podatke, kao što su slike i muzika, s interne pohrane, označite

okvir za potvrdu Izbriši internu pohranu.

5

Kucnite Vrati telefon na početne vrijednosti.

6

Da biste potvrdili, kucnite Obrisati sve.