Sony Xperia SP - Aplikacija za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje

background image

Aplikacija za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje

Koristite aplikaciju za rezervnu kopiju i obnavljanje da biste napravili rezervne kopije

sadržaja na memorijsku karticu ili u uređaj USB pohrane. Takve rezervne kopije

možete koristiti kako biste obnovili sadržaj i neke postavke u slučaju da dođe do

gubitka ili brisanja podataka.

Tipovi sadržaja za koje je moguće napraviti rezervnu kopiju

Korištenje aplikacije za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje za pravljenje rezervne

kopije sljedećih tipova podataka:

Markeri

Registar poziva

Kontakti

Aplikacije preuzete iz Google Play™

Multimedijalne poruke

Postavke sistema (kao što su alarmi, jačina zvona i jezičke postavke)

Tekstualne poruke

Kada obnovite aplikacije Google Play™, može doći do zaračunavanja dodatnih troškova

prijenosa podataka.

Pripremanje za korištenje aplikacije Pravljenje rezervne kopije i

obnavljanje

Prije nego što napravite rezervnu kopiju sadržaja, možete odabrati odredište rezervne

kopije i vrste podataka za koje želite napraviti rezervnu kopiju.

Za odabir odredišta rezervne kopije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Rez. kopija i obnavljanje.

3

Kucnite na Napravi rezervnu kopiju.

4

Kucnite na traku ispod Gdje se pohranjuju podaci.

5

Odaberite odredište na kojem želite napraviti rezervnu kopiju sadržaja.

112

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za odabir tipova podataka za pravljenje rezervne kopije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Rez. kopija i obnavljanje.

3

Kucnite na Napravi rezervnu kopiju.

4

Odaberite tipove podataka za koje želite napraviti rezervnu kopiju.

Pravljenje rezervne kopije sadržaja

1

Iz Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite Rez. kopija i obnavljanje.

3

Kucnite Napravi rezervnu kopiju, a zatim kucnite Napravi rezervnu kopiju.

4

Unesite lozuinku za rezervnu kopiju, a zatim kucnite OK.

Vraćanje na početnu vrijednost rezervne kopije sadržaja koristeći

aplikaciju Rezervna kopija i obnavljanje

Kada obnovite sadržaj rezervne kopije, morate odabrati zapis rezervne kopije iz koje

će se izvršiti obnavljanje. Ukoliko ste nekoliko puta napravili rezervnu kopiju sadržaja,

možda ćete imati nekoliko zapisa rezervne kopije. Nakon što odaberete zapis

rezervne kopije, možete odabrati koje vrste podataka želite obnoviti.

Obnavljanje sadržaja iz rezervne kopije

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Rez. kopija i obnavljanje.

3

Kucnite Obnovi.

4

Odaberite zapis iz kojeg želite izvršiti obnovu, a zatim kucnite Obnovi.

5

Unesite lozuinku za zapis rezervne kopije, a zatim kucnite OK.

Ne zaboravite da će svaka promjena koju napravite u podacima i postavkama nakon što

kreirate rezervnu kopiju biti izbrisana tokom postupka obnavljanja.

Upravljanje zabilješkama rezervnih kopija

Možete izbrisati ili promijeniti ime zabilješki rezervnih kopija koje napravite koristeći

funkciju Rezervna kopija & obnavljanje.

Za promjenu imena zabilješke rezervne kopije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Rez. kopija i obnavljanje.

3

Pritisnite , zatim kucnite na Upravlj. slogovima rez. kopije.

4

Odaberite zabilješku rezervne kopije kojoj želite promijeniti ime.

5

Kucnite na .

6

Unesite novo ime i kucnite na Promijeni ime.

Za brisanje zabilješki rezervne kopije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Rez. kopija i obnavljanje.

3

Pritisnite , zatim kucnite na Upravlj. slogovima rez. kopije.

4

Odaberite rezervnu kopiju koju želite izbrisati, ili kucnite na ukoliko želite

izbrisati sve zabilješke.

5

Kucnite na > Izbriši.