Sony Xperia SP - Aplikacija Podrška

background image

Aplikacija Podrška

Za pristupanje aplikaciji Podrška

1

Iz ekrana aplikacija, pronađite i kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na traženu stavku podrške.