Sony Xperia SP - Sklapanje

background image

Sklapanje

Uklanjanje stražnjeg poklopca

Gurnite nokat u prostor između stražnjeg poklopca i jedne strane uređaja, a

zatim podignite poklopac.

8

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Umetanje micro SIM kartice i memorijske kartice

Isključite uređaj i skinite stražnji poklopac. Memorijsku karticu i micro SIM

karticu zatim umetnite u odgovarajuće utore.

Moguće je da memorijska kartica ne bude uključena u kupljeni paket na svim tržištima.

Vaš uređaj zahtijeva micro SIM karticu. Umetanjem nekompatibilne SIM kartice u utor za micro

SIM karticu možete oštetiti karticu ili uređaj, a kompanija Sony ne daje garanciju niti preuzima

odgovornost za oštećenja nastala korištenjem nekompatibilnih ili preinačenih SIM kartica.

Pričvršćivanje stražnjeg poklopca

1

Postavite stražnji poklopac preko stražnjeg dijela uređaja, a zatim pritisnite

gornje uglove prema dolje kako bi se uklopili na mjesto.

2

Pomjerajući od vrha prema dnu, pritisnite stranice poklopca prema dolje. U

unutrašnjosti poklopca su spojnice i kada se one uklope na mjesto začuje se

'klik'.

Osvjetljavajuća prozirna traka

Prozirna traka na vašem telefonu svijetli kada koristite određene aplikacije, kada

pristigne dolazni poziv i kada se oglasi alarm. Zatim se polagano isključi nakon

nekoliko sekundi radi štednje energije.
Boja osvijetljene trake varira ovisno o temi koju koristite. Kada gledate fotografije u

Galeriji, boja se mijenja u skladu s fotografijom koju gledate. Kada reproducirate

muziku muzičkim playerom, boja se mijenja svakog puta kada se prikaže novi omot

albuma. Možete podešavati te različite svjetlosne efekte.

Postavljanje svjetlosnih efekata na uređaju

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Prikaz > Svjetlosni efekti.

3

Odaberite efekte koje želite koristiti.

9

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.