Sony Xperia SP - O ovom Korisničkom vodiču

background image

O ovom Korisničkom vodiču

Ovo je Xperia™ SP Korisnički vodič za verziju softvera Android™ 4.3 (Jelly Bean).

Ako niste sigurni u kojoj verziji softvera vaš uređaj radi, to možete provjeriti preko

menija Postavke. Za više informacija o ažuriranju softvera pogledajte

Ažuriranje

uređaja

.

Provjera trenutne verzije softvera uređaja

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Informacije o telefonu > Verzija sistema

Android

.