Sony Xperia SP - Isključivanje i uključivanje uređaja

background image

Isključivanje i uključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja

Prije prvog uključivanja uređaja pobrinite se da se baterija punila najmanje 30 minuta.

1

Pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje/isključivanje dok uređaj ne

počne vibrirati.

2

Ako se ekran zatamni, za njegovo akriviranje kratko pritisnite tipku za

uključivanje/isključivanje .

3

Na zahtjev unesite PIN vaše SIM kartice, a zatim dotaknite .

4

Ako je vaš ekran zaključan, za njegovo otključavanje stavite prst na ekran i

pređite njime po ekranu prema gore ili dolje.

5

Pričekajte da se uređaj pokrene.

PIN vaše SIM kartice inicijalno dostavlja operater vaše mreže, ali ga kasnije možete promijeniti

iz izbornika postavki. Za ispravljanje greške napravljene tokom unosa PIN-a vaše SIM kartice

dotaknite

.

Za isključivanje uređaja

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi meni sa

opcijama.

2

U meniju sa opcijama kucnite na Isključivanje.

3

Kucnite na OK.

Isključivanje uređaja može potrajati neko vrijeme.

Prisilno isključivanje uređaja

10

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Uklonite stražnji poklopac.

2

Pritisnite i držite dugme ISKLJUČI vrhom olovke ili nekim sličnim predmetom.

Uređaj se automatski isključuje.

Nemojte koristiti preoštre predmete kojim bi se moglo oštetiti dugme za isključivanje.