Sony Xperia SP - Vizuelizator

background image

Vizuelizator

Vizuelizator dodaje vizuelne efekte pjesmama tokom reproduciranja. Efekti za svaku

pjesmu se zasnivaju na karakteristikama muzike. Oni se mijenjaju, na primjer, kao

odgovor na promjene u glasnoći muzike, ritma i nivoa frekvencije. Također možete

promijeniti temu pozadine.

Uključivanje Vizualizatora

1

U aplikaciji "WALKMAN", kucnite na .

2

Kucnite Vizuelizator.

Kucnite ekran kako biste prešli na prikaz punog ekrana.

Za promjenu teme pozadine

1

U aplikaciji "WALKMAN", kucnite na .

2

Kucnite na Vizuelizator.

3

Kucnite na > Tema i odaberite temu.