Sony Xperia SP - Usluga Music Unlimited na mreži

background image

Usluga Music Unlimited na mreži

Music Unlimited je usluga zasnovana na pretplati koja nudi pristup milionima pjesama
preko mobilne mreže ili Wi-Fi

®

veze. Možete upravljati osobnom muzičkom

bibiliotekom i uređivati je na oblaku sa različitih uređaja ili sihnronizirati vaše liste
reprodukcije i muziku koristeći računar s operativnim sistemom Windows

®

. Idite na

stranicu

www.sonyentertainmentnetwork.com

za više informacija.

Sony Entertainment Network s uslugom Video Unlimited i Music Unlimited nisu dostupni na

svakom tržištu. Potrebne su odvojene pretplate. Važe dodatni uvjeti i odredbe.

Početak rada s uslugom Music Unlimited

1

Otvorite početni ekran aplikacije WALKMAN.

2

Kucnite Music Unlimited, a zatim slijedite upute na ekranu kako biste počeli

raditi s uslugom Music Unlimited.

64

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.