Sony Xperia SP - Slušanje muzike

background image

Slušanje muzike

Koristite aplikaciju "WALKMAN" za slušanje omiljene muzuike i audio knjiga.

1

Pretražujte muziku

2

Tražite pjesme na usluzi Music Unlimited i sve pjesme sačuvane na uređaj

3

Prikaz sadašnjeg redoslijeda reproduciranja

4

Slika albuma (ukoliko je dostupna)

5

Kucnite za odlazak na prethodnu pjesmu u redoslijedu reproduciranja

Dodirnite i držite za premotavanje nazad u trenutnoj pjesmi

6

Reproduciranje ili pauziranje pjesme

7

Kucnite za odlazak na narednu pjesmu u redoslijedu reproduciranja

Dodirnite i držite za premotavanje naprijed u trenutnoj pjesmi

8

Miješanje pjesama u trenutnom redoslijedu reproduciranja

9

Ponavljanje svih pjesama u trenutnom redoslijedu reproduciranja

10 Indikator progresa – povucite indikator ili kucajte prstom po liniji za premotavanje naprijed ili nazad

11 Ukupno vrijeme trajanja trenutne pjesme

12 Proteklo vrijeme trenutne pjesme

58

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Reproduciranje pjesme

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Ako početni ekran aplikacije WALKMAN nije prikazan, kucnite .

3

Odaberite muzičku kategoriju, na primjer, pod stavkom Izvođači, Albumi ili

Pjesme

, a zatim pretražite pjesmu koju želite otvoriti.

4

Kucnite pjesmu kako biste je reproducirali.

Možda nećete biti u mogućnosti reproducirati stavke zaštićene autorskim pravom. Molimo da

verificirate da imate neophodna prava na materijal koji namjeravate podijeliti.

Pronalaženje informacija o pjesmi na mreži

Dok se pjesma reproducira u aplikaciji "WALKMAN", kucnite sliku albuma kako

biste prikazali beskrajno dugme , a zatim kucnite .

Beskrajno dugme

omogućava van pristup višestrukim izvorima informacija na usluzi

YouTube™, tekstovima pjesama i podacima o izvođačima na usluzi Wikipedia.

Za prilagođavanje jačine zvuka audio zapisa

Pritisnite tipku za jačinu zvuka.

Minimiziranje aplikacije "WALKMAN"

Kada se reproducira pjesma, kucnite kako biste otišli na Početni ekran.

Aplikacija "WALKMAN" nastavlja reproducirati u pozadini.

Otvaranje aplikacije "WALKMAN" kada reproducira u pozadini

1

Dok je reprodukcija numere u pozadini u toku, za otvaranje prozora nedavno

korištenih aplikacija dotaknite .

2

Dotaknite aplikaciju "WALKMAN".