Sony Xperia SP - Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™‎

background image

Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™

Koristite uslugu muzičkog prepoznavanja TrackID™ da identificirate muzičku numeru

koju čujete da se reproducira u vašem okruženju. Jednostavno snimite kratki uzorak

pjesme i u roku od nekoliko sekundi dobićete informacije o izvođaču, nazivu i albumu.

Možete kupiti numere identificirane putem usluge TrackID™, a možete prikazati

TrackID™ top liste da vidite šta traže TrackID™ korisnici iz cijelog svijeta. Za

postizanje najboljih rezultata koristite tehnologiju TrackID™ u tihom području.

62

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Prikažite opcije za TrackID

2

Prikažite trenutne muzičke top liste

3

Prikažite historiju rezultata pretraživanja

4

Snimite i identificirajte muziku

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima, niti ih

podržavaju sve mreže i/ili pružaoci usluga u svim područjima.

Identificiranje muzike korištenjem tehnologije TrackID™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite TrackID™, a zatim držite uređaj prema izvoru muzike.

3

Kucnite . Ako usluga TrackID™ prepozna numeru, rezultati se pojavljuju na

ekranu.

Da biste se vratili na TrackID™ početni ekran, pritisnite

.

Prikaz TrackID™ ljestvica

Otvorite aplikaciju TrackID™, a zatim kucnite Ljestvice. Prikazuje se ljestvica iz

vašeg regiona.

Prikaz TrackID™ ljestvica iz drugog regiona

1

Otvorite aplikaciju TrackID™, a zatim kucnite Ljestvice.

2

Kucnite > Regioni i zatim odaberite državu ili region.

Kupovina numere koju je prepoznala aplikacija TrackID™

1

Nakon što numeru prepozna aplikacija TrackID™, kucnite Preuzmi.

2

Slijedite upute na uređaju kako biste dovršili kupovinu.

Numeru za kupovinu možete odabrati i otvaranjem kartice Istorija ili Ljestvice s početnog

ekrana aplikacije TrackID™.

Dijeljenje numere

1

Nakon što aplikacija TrackID™ prepozna numeru, kucnite Dijeli, a zatim

odaberite metod dijeljenja.

2

Slijedite upute na uređaju kako biste dovršili postupak.

Prikaz informacija o izvođaču numere

Nakon što numeru prepozna aplikacija TrackID™, kucnite Info. o izvođ..

Brisanje numere iz istorije numera

1

Otvorite aplikaciju TrackID™, a zatim kucnite Istorija.

2

Kucnite naslov numere, a zatim kucnite Izbriši.

3

Kucnite Da za potvrdu.

63

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.