Sony Xperia SP - Prenošenje muzike na uređaj

background image

Prenošenje muzike na uređaj

Postoji nekoliko načina na koje možete muziku prenijete s računara na uređaj:

Povežite uređaj i računar pomoću USB kabla i povlačite i ispuštajte muzičke datoteke

direktno u aplikaciju upravitelja datotekama na računaru. Pogledajte

Povezivanje

uređaja s računarom

na stranici 97.

Ako je računar PC, možete koristiti aplikaciju Media Go™ kompanije Sony i

organizirati muzičke datoteke, kreirati liste reprodukcije, pretplatiti se na podkaste itd.

Saznajte više i preuzmite aplikaciju Media Go™.

Ako je računar Apple® Mac®, možete koristiti aplikaciju Sony™ Bridge za Mac kako

biste prenijeli medijske datoteke s usluge iTunes na svoj uređaj.

Saznajte više i preuzmite Sony™ Bridge za Mac

.