Sony Xperia SP - Početni ekran aplikacije WALKMAN

background image

Početni ekran aplikacije WALKMAN

Početni ekran aplikacije WALKMAN daje vam pregled svih pjesama na uređaju, kao i

pjesama koje su dostupne na usluzi Music Unlimited. Iz tog ekrana možete upravljati

svojim albumima i listama reprodukcije, kreirati prečice i organizovati muziku prema

raspoloženju i brzini pomoću kanala SensMe™.

1

Ljestvice koje omogućuje usluga Music Unlimited

2

Nova izdanja koja omogućuje usluga Music Unlimited

3

Označene liste reprodukcije koje omogućuje usluga Music Unlimited

4

Pretraživanje muzike po izvođačima

5

Pretraživanje muzike po pjesmi

6

Pretraživanje muzike po albumu

59

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

7

Pretraživanje svih lista reprodukcije

8

Prikupljanje linkova za muziku i druge povezane muzičke sadržaje koje vi i vaši

prijatelji dijelite putem usluga na mreži

9

Upravljanje i uređivanje muzike pomoću kanala usluge Music Unlimited

10

Otvaranje muzičkog playera "WALKMAN"

Sony Entertainment Network s uslugom Video Unlimited i Music Unlimited nije dostupna na

svakom tržištu. Potrebna je odvojena pretplata. Važe dodatni uslovi i odredbe.

Prikazivanje početnog ekrana aplikacije WALKMAN

1

Iz Početni ekran, kucnite na > .

2

Ako početni ekran aplikacije WALKMAN nije prikazan, kucnite .

Dodavanje prečice pjesmi

1

Iz početnog ekrana aplikacije WALKMAN, pretražite pjesmu do koje želite

kreirati prečicu.

2

Dodirnite i držite naziv pjesme.

3

Kucnite Dodaj kao prečicu. Prečica se sada pojavljuje na početnom ekranu

aplikacije WALKMAN.

Ne možete dodavati prečice do pjesama s usluge Music Unlimited.

Reorganiziranje prečica

Iz početnog ekrana aplikacije WALKMAN dodirnite i držite prečicu dok se ne

poveća i dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim povucite stavku na novu lokaciju.

Brisanje prečice

Iz početnog ekrana aplikacije WALKMAN dodirnite i držite prečicu dok se ne

poveća i dok telefon ne počne vibrirati, a zatim povucite stavku u .

Možete izbrisati samo prečice koje ste sami kreirali.

Zadane prečice možete povući u , ali one će se samo sakriti, a ne i izbrisati.

Ažuriranje muzike najnovijim informacijama

1

Iz početnog ekrana aplikacije WALKMAN, kucnite .

2

Kucnite Preuzimanje info. o muzici > Pokrenuti. Vaš uređaj traži na mreži i

preuzima najnovije dostupne slike albuma i podatke o pjesmama za vašu

muziku.

Apikacija SensMe™ kanali se aktivira kada preuzmete muzičku informaciju.

Omogućavanje aplikacije SensMe™ channels

Iz početnog ekrana aplikacije WALKMAN kucnite , a zatim kucnite Preuzimanje

info. o muzici

> Pokrenuti.

Ova aplikacija zahtijeva mobilnu ili Wi-Fi® mrežnu vezu.

Brisanje pjesme

1

Otvorite početni ekran aplikacije WALKMAN, a zatim pretražite pjesmu koju

želite izbrisati.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme, a zatim kucnite Izbrisati.

Također, na ovaj način možete izbrisati albume.