Sony Xperia SP - Liste reprodukcije

background image

Liste reprodukcije

Na početnom ekranu aplikacije WALKMAN možete kreirati sopstvene liste

reprodukcije iz muzike koju ste sačuvali na uređaju.

60

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kreiranje vlastitih listi reprodukcije

1

Otvorite početni ekran aplikacije WALKMAN.

2

Da biste dodali izvođača, album ili pjesmu na listu reprodukcije, dodirnite i držite

ime izvođača ili naslov albuma ili pjesme.

3

U izborniku koji se otvori, kucnite na Dodaj u > Kreirati novu listu reprod..

4

Unesite ime za listu reprodukcije i kucnite OK.

Također možete kucnuti sliku albuma, a zatim kucnuti kako biste kreirali novu listu

reprodukcije.

Dodavanje pjesama na listu reprodukcije

1

Otvorite početni ekran aplikacije WALKMAN.

2

Pretražite pjesmu ili album koji želite dodati na listu reprodukcije, a zatim

dodirnite i držite naslov pjesme ili albuma.

3

Kucnite Dodaj u.

4

Kucnite ime liste reprodukcije kojoj želite dodati album ili pjesmu. Album ili

pjesma se dodaje listi reprodukcije.

Reproduciranje vlastitih listi reprodukcije

1

Otvorite početni ekran aplikacije WALKMAN, a zatim kucnite Liste reproduc..

2

Pod Liste reproduc., kucnite na listu reprodukcije.

3

Kucnite pjesmu kako biste je reproducirali.

Uklanjanje numere sa liste reprodukcije

1

U listi reprodukcije, dodirnite i držite dodirnutim naziv numere koju želite

izbrisati.

2

Dotaknite Izbrisati sa liste reprodukcije sa liste koja se pojavi.

Object Missing

This object is not available in the repository.