Sony Xperia SP - Dijeljenje muzike

background image

Dijeljenje muzike

Slanje pjesme

1

Otvorite početni ekran aplikacije WALKMAN.

2

Pretražite pjesmu ili album koji želite poslati, a zatim dodirnite i držite naslov

pjesme.

3

Kucnite Dijeli.

4

Odaberite aplikaciju sa liste, a zatim slijedite upute na ekranu.

Na ovaj način također možete poslati albume i liste reproduciranja.

Dijeljenje muzike na usluzi Facebook™

Funkcija Muzika prijatelja prikuplja veze na muziku i druge sadržaje povezane s

muzikom koje vi i vaši prijatelji djelite putem usluge Facebook™.

Dodjela statusa "Sviđa mi se" pjesmi na društvenoj mreži Facebook™

1

Za vrijeme reprodukcije pjesme u aplikaciji "WALKMAN" dotaknite sliku albuma.

2

Za dodjelu statusa "Sviđa mi se" pjesmi na društvenoj mreži Facebook™

dotaknite . Ako želite dodajte komentar u polje za komentare.

3

Za slanje pjesme na društvenu mrežu Facebook™ dotaknite Dijeli. Ako je

pjesma uspješno primljena, sa društvene mreže Facebook™ ćete primiti poruku

o potvrdi.

61

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Upravljanje muzikom od vaših prijatelja

1

Otvorite početni ekran aplikacije WALKMAN, a zatim kucnite Muzika prijatelja >

Nedavne

.

2

Kucnite na stavku da je otvorite, a zatim radite na njoj po želji.

3

Kucnite kako biste rekli "Sviđa mi se" pjesma na usluzi Facebook™. Ukoliko

želite, dodajte komentar u polje za komentare.

Prikazivanje muzike koju dijelite

1

Otvorite početni ekran aplikacije WALKMAN, a zatim kucnite Muzika prijatelja >

Moje dijeljene

.

2

Pomaknite se do stavke koju želite otvoriti, a zatim kucnite na nju. Svi komentari

u vezi stavke, ukoliko postoje, se prikazuju.