Sony Xperia SP - Slanje podataka o kontaktu

background image

Slanje podataka o kontaktu

Za slanje vaše vizit-karte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , a zatim kucnite na .

2

Kucnite na Ja.

3

Pritisnite , a zatim kucnite na Pošalji kontakt > OK.

4

Odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na ekranu.

Za slanje kontakta

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite na kontakt čije detalje želite poslati.

3

Pritisnite , a zatim kucnite Pošalji kontakt > OK.

4

Odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na ekranu.

Za slanje nekoliko kontakata u isto vrijeme

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite , zatim kucnite na Označi nekoliko.

3

Označite kontakte koje želite poslati, ili odaberite sve ukoliko želite poslati sve

kontakte.

4

Kucnite na , zatim odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na

ekranu.