Sony Xperia SP - Prenošenje kontakata

background image

Prenošenje kontakata

Postoji nekoliko načina da prenesete kontakte na novi uređaj. Da biste potražili pomoć

s biranjem načina prijenosa,

pročitajte članak

o prenošenju kontakata.

Prenošenje kontakata pomoću računara

Xperia™ Transfer i Contacts Setup su aplikacije u programu PC Companion koje vam

pomažu u sakupljanju kontakata s vašeg starog uređaja i njihovom prijenosu na vaš

novi uređaj. Ove aplikacije podržavaju uređaje nekoliko proizvođača, uključujući

iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola i Nokia.
Potrebno je da imate:

Računar povezan na internet.

USB kabl za stari uređaj.

USB kabl za novi Android™ uređaj.

Vaš stari uređaj.

Vaš novi Android™ uređaj.

Prenošenje kontakata na novi uređaj pomoću računara

1

Provjerite da li je

PC Companion

instaliran na PC-u.

2

Otvorite aplikaciju PC Companion, a zatim kliknite na aplikaciju za prenošenje

kontakata

Xperia™ Transfer

ili

Postavke kontakata

i slijedite upute za

prenošenje kontakata.

Prenošenje kontakata pomoću računa na mreži

Ako sinhronizirate kontakte na starom uređaju ili računaru s računom na mreži, na
primjer s računom na usluzi Google Sync™, Facebook™ ili Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, možete prenijeti kontakte na novi uređaj pomoću tog računa.

Sinhroniziranje kontakata s novim uređajem pomoću računa za sinhroniziranje

1

Iz Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite Postavke > Računi i usklađivanje.

3

Odaberite račun s kojim želite sinhronizirati kontakte, a zatim kucnite >

Sinhroniziraj sada

.

Trebate biti prijavljeni na relevantni račun za sinhoriniziranje da biste mogli sinhronizirati

kontakte s njim.

Drugi načini za prenošenje kontakata

Postoji nekoliko drugih načina za prijenos kontakata sa starog na novi uređaj. Na

primjer, kontakte možete kopirati na memorijsku karticu, koristiti tehnologiju
Bluetooth

®

ili sačuvati kontakte na SIM kartici. Za više informacija o prenošenju

kontakata sa starog uređaja, pogledajte relevantni Korisnički vodič.

Uvoženje kontakata s memorijske kartice

1

Iz Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Pritisnite , a zatim kucnite Uvoz kontakata > SD kartica.

3

Odaberite gdje ćete pohraniti kontakte.

4

Odaberite datoteku koju želite uvesti.

44

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uvoženje kontakata pomoću tehnologije Bluetooth

®

1

Provjerite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i da li je vaš uređaj postavljen

kao vidljiv.

2

Kada primite obavještenje o dolaznoj datoteci na uređaju, povucite statusnu

traku prema dolje i kucnite obavještenje kako biste prihvatili prijenos datoteka.

3

Kucnite Prihvatiti kako biste započeli prijenos datoteka.

4

Povucite statusnu traku prema dolje. Kada se prijenos završi, kucnite

obavještenje.

5

Kucnite primljenu datoteku i odaberite gdje će se pohraniti kontakti.

Uvoz kontakata sa SIM kartice

Možete izgubiti informacije ili imati višestruke stavke kontakta ako prenosite kontakte pomoću

SIM kartice.

1

Iz Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite Uvoz kontakata > SIM kartica.

3

Odaberite gdje ćete pohraniti kontakte.

4

Da biste uvezli jedan kontakt, pronađite i kucnite na kontakt. Da biste uvezli sve

kontakte, kucnite na Uvesti sve.