Sony Xperia SP - Lokacijske usluge i izvori

background image

Lokacijske usluge i izvori

Koristite uređaj da biste saznali gdje se nalazite. Postoje dva načina ili izvora: GPS

sateliti i bežične mreže. Omogućite opciju za bežične mreže (Wi-Fi i bežične mreže)

ukoliko vam je potrebna samo približna lokacija i ukoliko želite da je brzo dobijete.

Ukoliko želite tačniju lokaciju i imate neometan pogled na nebo, omogućite opciju GPS

satelita. U situacijama kada je bežična mrežna veza slaba, trebali biste omogućiti obje

opcije kako biste bili sigurni da je vaša lokacija pronađena. Obje opcije se aktiviraju po

zadanoj vrijednosti kada omogućite lokacijske usluge.

Sony ne garantira tačnost bilo kojih usluga lociranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na

navigacijske usluge.

Omogućavanje usluga otkrivanja lokacije

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Kucnite Usluge utvrđivanja lokacije.

3

Povucite klizač pored Pristup mojoj lokaciji udesno.

4

Kucnite Pristajem dva puta za potvrdu.

Kada omogućite usluge otkrivanja aplikacije, GPS sateliti i Google usluga lociranja (Wi-Fi i

mobilna mreža) se omogućavaju po zadanoj vrijednosti. Svaku opciju možete onemogućiti

ručno.

Dozvoljavanje Google aplikacijama da pristupaju vašoj aplikaciji

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Kucnite Google > Postavke lokacije.

3

Povucite klizač pored Google aplikacije pristupaju vašoj lok. udesno.

Morate biti prijavljeni na Google™ račun da biste mogli koristiti lokacijske usluge.