Sony Xperia SP - Korištenje GPS-a

background image

Korištenje GPS-a

Vaš uređaj ima prijemnik globalnog sistema pozicioniranja (GPS) koji koristi satelitske

signale da izračuna vašu lokaciju. Uređaj podržava i GLONASS (Globalni navigacijski

satelitski sistem). Oba sistema mogu se međusobno dopunjavati i zamjenjivati, ako je

potrebno, kako bi se osigurala tačnost pozicioniranja i besprijekoran doživljaj

navigacije. Kada omogućite GPS, sistem GLONASS se također omogućava

automatski.

Kada koristite osobine koje zahtijevaju da GPS i GLONASS prijemnik ustanovi vašu lokaciju,

pazite da imate neometan pogled na nebo.

Omogućavanje funkcije GPS

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Kucnite Usluge utvrđivanja lokacije.

3

Povucite klizač pored Pristup mojoj lokaciji udesno.

4

Kucnite Pristajem za potvrdu.

Kada omogućite GPS, sistem GLONASS se omogućava automatski.

Ostvarivanje najboljeg učinka

Prvi put kada koristite GPS-Globalni sistem pozicioniranja, može potrajati 5 do 10

minuta dok vaša lokacija ne bude pronađena. Da biste pomogli traženju, pobrinite se

da imate neometan pogled na nebo. Stanite mirno i ne prekrivajte antenu GPS-

Globalnog sistema pozicioniranja (označeno područje na slici). Signali GPS-Globalnog

sistema pozicioniranja mogu proći kroz plastiku, ali ne i kroz većinu čvrstih predmeta,

kao što su zgrade i planine. Ukoliko vaša lokacija nije pronađena nakon nekoliko

minuta, premjestite se na drugu lokaciju.

106

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.