Sony Xperia SP - Google Maps™‎

background image

Google Maps™

Koristite Google Maps™ da pratite svoju trenutnu lokaciju, prikažite situaciju u

saobraćaju u stvarnom vremenu i primite detaljne upute do vašeg odredišta. Prije

odlaska na putovanja, možete preuzeti i sačuvati karte na vašu memorijsku karticu

kako biste izbjegli visoke troškove rominga.

Aplikacija Google Maps™ iziskuje korištenje internetske veze. Možete napraviti troškove za

vezu za prijenos podataka kada se povežete na internet s uređaja. Obratite se svom operateru

mreže za dodatne informacije. Aplikacija Google Maps™ možda neće biti dostupna na svakom

tržištu, u svakoj državi ili regiji.

Za korištenje aplikacije Google Maps™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Karte.

Ako želite koristiti Google Maps™, morate omogućiti jednu od metoda lociranja dostupnih

ispod Postavke > Usluge utvrđivanja lokacije.

Za više informacija o aplikaciji Google Maps™

Kada koristite Google Maps™, kucnite na , zatim kucnite Pomoć.

Prikaz lokacija vaših prijatelja sa aplikacijom Google Latitude™

Pridružite se aplikaciji Google Latitude™ kako biste prikazali lokacije vaših prijatelja

na kartama i kako biste sa njima podijelili vašu lokaciju i druge informacije.

107

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.