Sony Xperia SP - Snimanje fotografija i video zapisa

background image

Snimanje fotografija i video zapisa

1

Povećavanje ili smanjivanje zumiranjem

2

Ekran glavne kamere

3

Tipka kamere – Aktiviranje kamere/Snimanje fotografije/Snimanje video isječka

4

Prikaz fotografija i video isječaka

5

Snimanje fotografije ili video isječka

6

Vraćanje korak unatrag ili izlazak iz kamere

7

Ikona postavki za način snimanja

8

Ikona postavki kamere i ikone prečica

9

Prednja kamera

Snimanje fotografije iz zaključanog ekrana

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

2

Da biste aktivirali kameru, prevucite prstom ulijevo u gornjem dijelu ekrana.

3

Nakon što se kamera otvori, kucnite .

Za snimanje fotografije koristeći tipku kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Pritisnite tipku kamere u potpunosti.

Za snimanje fotografije kucanjem na ekransko dugme kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Usmjerite kameru prema predmetu.

3

Kucnite ne ekransko dugme kamere . Fotografija se snima odmah nakon što

otpustite prst.

Snimanje autoportreta prednjom kamerom

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite .

3

Za snimanje fotografije pritisnite tipku kamere. Fotografija se snima odmah

nakon što otpustite prst.

Korištenje blica fotoaparata

1

Kada je otvorena kamera, kucnite .

2

Odaberite vašu željenu postavku blica.

3

Snimite fotografiju.

67

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Snimanje video zapisa koristeći tipku kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite i odaberite .

3

Ako video kamera nije odabrana, kucnite .

4

Da biste pokrenuli snimanje video zapisa, pritisnite tipku kamere.

5

Da biste zaustavili snimanje, pritisnite ponovno tipku kamere.

Snimanje video zapisa kucanjem na ekran

1

Aktivirajte kameru.

2

Usmjerite kameru prema predmetu.

3

Kucnite na da biste pokrenuli snimanje.

4

Kucnite na da biste zaustavili snimanje.

Ova funkcija je dostupna samo u načinu snimanja Potpuno automatski.

Prikazivanje fotografija i video isječaka

1

Aktivirajte kameru, a zatim kucnite sličicu kako biste otvorili fotografiju ili video

zapis.

2

Listajte prema lijevo ili prema desno kako biste prikazivalii fotografije i video

isječke.

Object Missing

This object is not available in the repository.