Sony Xperia SP - Pronalaženje lica

background image

Pronalaženje lica

Možete koristiti pronalaženje lica kako biste lice koje je izvan središta stavili u fokus.

Kamera automatski pronalazi do pet lica, označavajući ih bijelim okvirima. Žuti okvir

prikazuje koje lice je odabrano za fokus. Fokus se postavlja na lice koje je najbliže

kameri. Također možete kucnuti na jedan od okvira kako biste odabrali koje lice bi

trebalo biti u fokusu.

Uključivanje pronalaženja lica

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite na , zatim odaberite .

3

Kucnite , a zatim kucnite .

4

Kucnite Način rada fokusa > Pronalaženje lica.

Za snimanje fotografije koristeći pronalaženje lica

1

Kada je kamera otvorena i Pronalaženje lica uključeno, usmjerite kameru

prema predmetu snimanja. Može se pronaći do pet lica i svako pronađeno lice

bude uokvireno.

2

Pritisnite tipku kamere napola prema dolje. Žuti okvir prikazuje koje lice je u

fokusu.

3

Da bi ste snimili fotografiju, do kraja pritisnite tipku kamere prema dolje.