Sony Xperia SP - Postavke video kamere

background image

Postavke video kamere

Za prilagođavanje postavki video kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite na jednu od ikona postavki na ekranu.

3

Da biste prikazali sve postavke, kucnite na .

4

Odaberite postavku koju želite prilagoditi, zatim izvršite promjene.

Pregled postavki video kamere

Video rezolucija

Prilagodite video rezoluciju za različite formate.

Puni HD

1980×1080(16:9)

Format Puni HD (Puna Visoka Definicija) s omjerom širine i visine 16:9. 1980×1080 piksela.

HD

1280×720(16:9)

HD (Visoka Definicija) format sa odnosom stranica 16:9. 1280×720 piksela.

MMS

Snimite video zapise prikladne za slanje u multimedijalnim porukama. Vrijeme snimanja za ovaj format

video zapisa je ograničeno veličinom koja može stati u multimedijalnu poruku.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja Ručno.

Automatsko odbrojavanje

Pomoću automatskog odbrojavanja možete snimiti video zapis bez držanja uređaja.

Koristite ga za snimanje grupnog video zapisa gdje svako možete biti u video zapisu.

Također možete koristiti automatsko odbrojavanje kako biste izbjegli potresanje

kamere prilikom snimanja video zapisa.

Uključeno (10 sekundi)

Postavite odlaganje u trajanju od 10 sekundi od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka početka

snimanja video zapisa.

Uključeno (2 sekunde)

Postavite odlaganje u trajanju od 2 sekundi od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka početka

snimanja video zapisa.

Isključeno

Video zapis se počinje snimati odmah nakon što kucnete ekran kamere.

Način rada fokusa

Postavka fokusa kontrolira koji dio video isječka treba biti izoštren. Kada je neprestani

autofokus uključen, kamera nastavlja prilagođavati fokus tako da područja koja se

nalaze unutar bijelog okvira fokusa ostaju izoštrena.

Jednostruki autofokus

Kamera se automatski fokusira na odabrani predmet. Neprestani autofokus je uključen.

Pronalaženje lica

Kamera automatski pronalazi do pet ljudskih lica, označavajući ih okvirima na ekranu. Kamera se

automatski fokusira na lice koje je najbliže. Također možete odabrati na koje lice da se fokusirate tako što

ćete kucnuti na ekran. Kada kucnete ekran kamere, žuti okvir prikazuje koje lice je odabrano i u fokusu.

Pronalaženje lica se ne može koristiti za sve vrste scena. Neprestani autofokus je uključen.

Praćenje objekta

73

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kada odaberete objekt dodirom u tražilu, kamera ga prati.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja Ručno.

Mjerenje

Ova funkcija automatski određuje dobro izbalansiranu ekspoziciju mjerenjem količine

svjetlosti koja pada na prizor koji želite snimiti.

U središtu

Prilagodite ekspoziciju središtu slike.

Srednja vrijednost

Izračunava ekspoziciju na osnovu količine svjetlosti koja pada na čitavu sliku.

Spot

Prilagođava ekspoziciju u veoma malom dijelu slike koju želite snimiti.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja Ručno.

Mikrofon

Odaberite želite li snimati zvuk iz okruženja prilikom snimanja videozapisa.

Blic

Koristite blic kako biste snimili video zapise kada su uvjeti osvjetljenja loši ili kada

postoji pozadinsko svjetlo. Ikona blica za video dostupna je samo na ekranu video

kamere. Imajte na umu da ponekad kvalitet video zapisa može biti bolji bez svjetla,

čak i kada su uslovi osvjetljenja loši.

Uključeno

Isključeno

74

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.