Sony Xperia SP - Postavke fotoaparata

background image

Postavke fotoaparata

Prilagođavanje postavki fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Da biste prikazali sve postavke, kucnite .

3

Odaberite postavki koju želite prilagoditi, a zatim uredite po želji.

Pregled postavki fotoaparata

Rezolucija

Izaberite između nekoliko veličina slike i odnosa širine i visine slike prije snimanja

fotografije. Fotografija veće rezolucije zahtijeva više memorije.

3264×2448(4:3)

Veličina slike od 8 megapiksela odnosa širine i visine slike 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati

na ekranima koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji.

3104×1746(16:9)

70

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Veličina slike od 5 megapiksela odnosa širine i visine slike 16:9. Prikladno za fotografije koje želite

prikazati na ekranima koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji.

1632×1224(4:3)

Veličina slike od 2 megapiksela odnosa širine i visine slike 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati

na ekranima koji nemaju široki format.

1920×1080(16:9)

Veličina slike od 2 megapiksela odnosa širine i visine slike 16:9. Prikladno za fotografije koje želite

prikazati na ekranima širokog formata.

Automatsko odbrojavanje

Pomoću automatskog odbrojavanja možete snimiti fotografiju bez držanja uređaja.

Koristite tu funkciju za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija gdje svi mogu biti

na fotografiji. Automatsko odbrojavanje također možete koristit da izbjegnete

potresanje kamere prilikom snimanja fotografija.

Uključeno (10 sekundi)

Postavite odlaganje u trajanju od 10 sekunde od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka snimanja

fotografije.

Uključeno (2 sekunde)

Postavite odlaganje u trajanju od 2 sekunde od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka snimanja

fotografije.

Isključeno

Fotografija se snima čim kucnete ekran kamere.

Smile Shutter™

Za određivanje vrste osmjeha na koju će kamera reagovati prije snimanja fotografije

koristite funkciju Smile Shutter™.

Način rada fokusa

Funkcija fokusa kontroliše koji dio fotografije treba imati oštrinu. Kada je neprestani

autofokus uključen, kamera nastavlja prilagođavati fokus tako da područje koje se

nalazi unutar žutog okvira fokusa ostaje izoštreno.

Jednostruki autofokus

Kamera se automatski fokusira na odabrani predmet. Neprestani autofokus je uključen. Dodirnite i držite

ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne postane plav, što označava da je fokus postavljen. Fotografija se

snima kada otpustite prst.

Višestruki autofokus

Fokus se automatski postavlja u nekoliko područja slike. Dodirnite i držite ekran kamere dok žuti okvir

fokusa ne postane plav, što označava da je fokus postavljen. Fotografija se snima kada otpustite prst.

Neprestani autofokus je isključen.

Pronalaženje lica

Kamera automatski pronalazi do pet ljudskih lica, označavajući ih okvirima na ekranu. Kamera se

automatski fokusira na lice koje je najbliže. Također možete odabrati na koje lice da se fokusirate tako što

ćete ga dotaknuti na ekranu. Kada dotaknete ekran kamere, plavi okvir prikazuje koje lice je odabrano i u

fokusu. Pronalaženje lica se ne može koristiti za sve vrste scena. Neprestani autofokus je uključen.

Fokus određ. dodirom

Dodirnite određeno područje na ekranu kamere kako biste postavili područje fokusa. Neprestani autofokus

je isključen. Dodirnite i držite ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne postane plav, što označava da je

fokus postavljen. Fotografija se snima kada otpustite prst.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja Ručno.

ISO

Povećavanjem ISO osjetljivosti možete smanjiti zamućivanje slike izazvano tamnim

uslovima ili predmetima u pokretu.

Automatski

Automatsko postavljanje ISO osjetljivosti.

100

71

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje ISO osjetljivosti na vrijednost 100.

200

Postavljanje ISO osjetljivosti na vrijednost 200.

400

Postavljanje ISO osjetljivosti na vrijednost 400.

800

Postavljanje ISO osjetljivosti na vrijednost 800.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja Ručno.

Mjerenje

Ova funkcija automatski određuje dobro izbalansiranu ekspoziciju mjerenjem količine

svjetlosti koja pada na prizor koji želite snimiti.

U središtu

Prilagodite ekspoziciju središtu slike.

Srednja vrijednost

Izračunava ekspoziciju na osnovu količine svjetlosti koja pada na čitavu sliku.

Spot

Prilagođava ekspoziciju u veoma malom dijelu slike koju želite snimiti.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja Ručno.

Stabilizator slike

Prilikom snimanja fotografije, može biti teško uređaj držati nepomičnim. Stabilizator

vam pomaže tako što kompenzira male pokrete ruke.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja Ručno.

Pregled

Možete odabrarti da pregledate fotografije ili video zapise odmah nakon snimanja.

Neograničeno

Pregled fotografije ili video zapisa pojavljuje se odmah nakon snimanja.

5 sekundi

Pregled fotografije ili video zapisa pojavljuje se 5 sekundi nakon snimanja.

3 sekunde

Pregled fotografije ili video zapisa pojavljuje se 3 sekunde nakon snimanja.

Urediti

Fotografija ili video zapis se otvaraju za uređivanje nakon snimanja.

Isključeno

Fotografija ili video zapis se sačuvaju nakon snimanja i ne prikazuje se pregled.

Blic

Koristite blic za fotografisanje kada su uslovi osvjetljenja loši ili kada postoji

pozadinsko osvjetljenje. Dostupne su sljedeće opcije kada kucnete ikonu blica na

ekranu kamere:

Automatski

Kamera automatski određuje da li uvjeti osvjetljenja iziskuju korištenje blica.

Dopunjujući blic

Koristite ovu postavku kada je pozadina svjetlija od predmeta snimanja. Tako se uklanjaju neželjene

tamne sjene.

Smanjenje crvenila očiju

Smanjuje crvenilo očiju prilikom snimanja fotografije.

Isključeno

72

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Blic je isključen. Kvalitet fotografije ponekad može biti bolji bez blica, čak i ako su uvjeti osvjetljenja

loši. Za snimanje dobre fotografije bez korištenja blica potrebna je mirna ruka. Koristite automatsko

odbrojavanje kako biste izbjegli zamućene fotografije.

Svjetiljka

Kada snimate fotografije, uključuje se lampa ili svjetlo kamere.