Sony Xperia SP - Opće postavke kamere

background image

Opće postavke kamere

Pregled postavki načina snimanja

Potpuno automatski

Optimizirajte svoje postavke kako bi odgovarale bilo kojoj sceni.

Ručno

Ručno prilagodite postavke kamere.

Efekt slike

Primijenite efekte na fotografije.

Sweep panorama

Ovu postavku koristite za snimanje panoramskih fotografija širokog ugla. Samo pritisnite tipku kamere

i kameru ravnomjerno premještajte s jedne strane na drugu.

Brzo pokretanje

Koristite postavke Brzog pokretanja za pokretanje kamere kada je ekran zaključan.

Samo pokreni

Kada je postavka aktivirana, možete pokrenuti kameru kada je ekran zaključan pritiskanjem i držanjem

tipke kamere.

Pokreni i snimi

Kada je postavka aktivirana, možete pokrenuti kameru i automatski snimiti fotografiju kada je ekran

zaključan pritiskanjem i držanjem tipke kamere.

Pokreni i snimi video

Kada je postavka aktivirana, možete pokrenuti kameru i početi snimati video zapis kada je ekran zaključan

pritiskanjem i držanjem tipke kamere.

Isključeno

69

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Geografsko označavanje

Označite fotografije detaljima mjesta na kojem ste ih snimili.

Dodirno snimanje

Identificirajte određeno područje fokusa tako što ćete prstom dodirnuti ekran kamere.

Fotografija se snima odmah nakon što pustite prst. Ta postavka je dostupna samo

kada je način rada fokusa postavljen na dodirni fokus.

Zvuk okidača

Izaberite da uključite ili isključite zvuk okidača kada snimate video.

Pohrana podataka

Možete izabrati da svoje podatke sačuvate na uklonjivu SD karticu ili u internu

pohranu svog uređaja.

Interna pohrana

Fotografije ili video zapisi su sačuvani u memoriji uređaja.

SD kartica

Fotografije ili video zapisi su sačuvani na SD kartici.

Balans bijelog

Ova funkcija automatski prilagođava balans boje uvjetima osvjetljenja. Ikona postavke

za balans bijelog dostupna je na ekranu kamere.

Automatski

Automatski prilagodite balans boje uvjetima osvjetljenja.

Svjetlo sa žarnom niti

Prilagođava balans boje za uvjete toplog osvjetljenja, kao što je osvjetljenje ispod sijalica.

Fluorescentno

Prilagodite balans boje za fluorescentno osvjetljenje.

Dnevno svjetlo

Prilagodite balans boje za sunčane vanjske uvjete.

Oblačno

Prilagodite balans boje za oblačno nebo.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja Ručno.