Sony Xperia SP - Korištenje Smile Shutter™‎ da uhvatite lica sa osmjehom

background image

Korištenje Smile Shutter™ da uhvatite lica sa osmjehom

Koristite Smile Shutter™ tehnologiju da fotografirate lice u momentu kada se

osmjehuje. Kamera pronalazi do pet lica i odabire jedno lice za pronalaženje osmijeha

i autofokus. Kada se odabrano lice nasmije, kamera automatski snima fotografiju.

Uključivanje funkcije Smile Shutter™

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite , a zatim kucnite

3

Kucnire Blenda za osmijeh i odaberite stepen osmijeha.

68

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Snimanje fotografija pomoću funkcije Smile Shutter™

1

Kada je kamera otvorena, a funkcija Smile Shutter™ uključena, kameru

usmjerite prema predmetu snimanja. Kamera odabira koje lice će biti u fokusu.

2

Izabrano lice se pojavljuje unutar obojenog okvira i fotografija se snima

automatski.

3

Ako osmijeh nije prepoznat, za ručno snimanje fotografija pritisnite tipku

kamere.