Sony Xperia SP - Dodavanje geografske pozicije vašim fotografijama

background image

Dodavanje geografske pozicije vašim fotografijama

Uključite geografsko označavanje kako biste dodali približnu geografsku lokaciju (geo

oznaku) fotografijama kada ih snimate. Geografska lokacija utvrđuje se putem

bežičnih mreža (mobilne ili Wi-Fi® mreže) ili GPS tehnologije.
Kada se na ekranu kamere pojavi , geografsko označavanje je uključeno, ali

geografska pozicija nije pronađena. Kada se pojavi , geografsko označavanje je

uključeno i geografska lokacija je dostupna tako da vaša fotografija može biti

geografski označena. Kada se ne pojavi nijedan od dva navedena simbola,

geografsko označavanje je isključeno.

Uključivanje geo označavanja

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Usluge utvrđivanja lokacije.

3

Povucite klizač pored Pristup mojoj lokaciji udesno.

4

Aktivirajte kameru.

5

Kucnite , a zatim kucnite .

6

Povucite klizač pored Geografsko označavanje udesno.

7

Kucnite OK.