Sony Xperia SP - Kalendar

background image

Kalendar i budilnik

Kalendar

Informacije o kalendaru

Vaš uređaj ima kalendar za upravljanje vremenskim rasporedom. Ukoliko imate

Google™ račun, možete usklađivati kalendar uređaja s web kalendarom. Pogledajte

Sinhroniziranje s uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

na stranici 103.

Postavljanje kalendarskog prikaza

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite Kalendar.

2

Kucnite donju strelicu kako biste otvorili padajući meni, a zatim odaberite opciju.

Prikazivanje višestrukih kalendara

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite , zatim pronađite i kucnite Kalendar.

2

Pritisnite , a zatim kucnite Kalendari.

3

Odaberite kalendare koje želite prikazati.

Kreiranje događaja u kalendaru

1

Iz Početni ekran kucnite , a zatim kucnite Kalendar.

2

Kucnite .

3

Ako ste sinhronizirali kalendar s jednim ili više računa, odaberite račun kojem

želite dodati ovaj događaj. Ako želite dodati samo ovaj događaj na uređaj,

kucnite Kalendar uređaja.

4

Unesite ime, vrijeme, lokaciju i opis događaja.

5

Kucnite Više i odaberite podsjetnik na događaj. Za dodavanje novog

podsjetnika na događaj kucnite .

6

Ukoliko želite, odaberite drugu opciju pod Ponavljanje.

7

Kucnite Gotovo.

Kada se približi vrijeme obaveze, uređaj će reproducirati kratki zvuk obavještenja kako bi vas

podsjetio na datu obavezu. Također, na statusnoj traci pojavit će se .

Prikaz događaja u kalendaru

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite Kalendar.

2

Kucnite događaj koji želite prikazati.

Za promjenu postavki kalendara

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na Kalendar.

2

Pritisnite , a zatim kucnite Postavke.

3

Kucnite na postavku koju želite promijeniti, zatim je uredite po želji.