Sony Xperia SP - Slušanje radija

background image

Slušanje radija

FM radio na vašem uređaju radi kao i svaki drugi FM radio. Na primjer, možete

pretraživati i slušati FM radio stanice i sačuvati ih kao omiljene stanice. Kako biste

mogli koristiti radio, na svoj uređaj najprije trebate priključiti žičane slušalice s

mikrofonom ili slušalice. To je iz razloga što slušalice s mikrofonom ili slušalice

funkcionišu kao antena. Nakon povezivanja nekog od tih uređaja, zvuk radija po želji

možete prebaciti na zvučnik.

1

Lista omiljenih numera

2

Dugme za uključivanje/isključivanje radija

3

Prikaz opcija menija

4

Odabrana frekvencija

5

Sačuvajte ili uklonite kanal označen kao omiljeni

6

Dugme za podešavanje

7

Pomjeranje frekvencijskog opsega ulijevo radi traženja kanala

8

Pomjeranje frekvencijskog opsega udesno radi traženja kanala

9

Sačuvani omiljeni kanal

Slušanje FM radio

1

Povežite slušalice sa mikrofonom ili set slušalica na uređaj.

2

Iz Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite FM radio . Dostupni kanali se pojavljuju dok se pomičete

kroz frekvencijski opseg.

Kada pokrenete FM radio, dostupni kanali pojavljuju se automatski. Ako kanal ima RDS

informacije, one se pojavljuju nekoliko sekundi nakon početka slušanja stanice.

Premještanje između radio kanala

Opseg frekvencije povucite ulijevo ili udesno.

Za pokretanje novog traženja radio kanala

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Kucnite na Pretražiti radio stanice. Radio pretražuje cjelokupni frekventni

opseg, te se prikazuju svi dostupni kanali.

65

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za prebacivanje zvuka radija na zvučnik

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Kucnite na Reproducir. na zvučnik.

Da biste zvuk prebacili natrag na žične slušalice sa mikrofonom ili slušalice, pritisnite i

kucnite na Reproduciraj na slušalice.

Identifikacija pjesme na FM radiju pomoću aplikacije TrackID™

1

Tokom reprodukcije numere na FM radiju uređaja, pritisnite , a zatim izaberite

TrackID™

.

2

Indikator progresa se pojavljuje u trenutku kada aplikacija TrackID™ prikazuje

uzorak numere. U slučaju uspjeha, biće vam predstavljena numera ili lista

mogućih numera.

3

Za vraćanje u FM radio pritisnite .

Aplikacija i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regijama, niti ih podržavaju

pružaoci mreža i/ili usluga u svim područjima.