Sony Xperia SP - Gledanje video zapisa u aplikaciji Filmovi

background image

Gledanje video zapisa u aplikaciji Filmovi

Koristite aplikaciju Filmovi da reproducirate filmove i drugi video sadržaj koji ste

sačuvali ili preuzeli na uređaj. Aplikacija Filmovi vam također pomaže da dobijete

postere, sažetke zapleta, informacije o žanru i detalje o režiseru svakog filma.

Također možete reproducirati vaše filmove na drugim uređajima koji su povezani na

istu mrežu.

Video snimci napravljeni kamerom uređaja prikazuju se u aplikaciji Album, ne u aplikaciji

Filmovi.

Moguće je da se neke video datoteke neće moći reproducirati u aplikaciji Filmovi.

Pregled filmova

1

Otvorite aplikaciju Video Unlimited

2

Prikažite opcije menija

3

Kucnite kako biste reproducirali posljednji video koji ste gledali

4

Pretražite sve video zapise koje ste preuzeli ili sačuvali na uređaju

5

Kucnite kako biste reproducirali sačuvane ili preuzete video datoteke

6

Kucnite kako biste prikazal sve video zapise na usluzi Video Unlimited

7

Kucnite kako biste prikazali detalje video zapisa na usluzi Video Unlimited

Sony Entertainment Network s uslugom Video Unlimited i Music Unlimited nisu dostupni na

svakom tržištu. Potrebne su odvojene pretplate. Važe dodatni uvjeti i odredbe.

Reproduciranje videa u aplikaciji Filmovi

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite Filmovi.

2

Pronađite i kucnite video koju želite reproducirati. Ako video nije prikazan na

ekranu, kucnite Sve na kartici Moja kolekcija, a zatim pronađite i kucnite video

koji želite reproducirati.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, kucnite ekran.

4

Da biste pauzirali reproduciranje, kucnite na . Da biste nastavili s

reproduciranjem, kucnite .

5

Da biste premotali unazad, povucite marker trake napretka ulijevo. Da biste

premotali unaprijed, povucite maker trake napretka udesno.

Reproduciranje videa na eksternom uređaju

82

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Kada se reproducira video zapis, kucnite ekran kako biste prikazali kontrole.

2

Kucnite > Throw.

3

Odaberite eksterni uređaj na kojem će se reproducirati video. Ako nije dostupan

eksterni uređaj, pratite upute na ekranu kako biste ga dodali.

Promjena postavki u aplikaciji Filmovi

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite Filmovi.

2

Kucnite , a zatim promijenite postavke po želji.

Za promjenu postavki zvuka tokom reproduciranja videa

1

Tokom reproduciranja videa, kucnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Kucnite na , zatim kucnite na Postavke zvuka.

3

Označite kvadratiće za postavke zvuka koje želite aktivirati.

4

Kada završite, kucnite OK.

Za dijeljenje video zapisa

1

Tokom reproduciranja videa, kucnite na , zatim kucnite na Podijeliti.

2

U meniju koji se otvori, kucnite na aplikaciju koju želite koristiti da podijelite

odabrani video, zatim slijedite odgovarajuće korake za slanje.