Sony Xperia SP - Postavke računa e-pošte

background image

Postavke računa e-pošte

Za uklanjanje računa e-pošte iz vašeg uređaja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na E-pošta.

3

Pritisnite , zatim kucnite na Postavke.

4

Odaberite račun koji želite ukloniti.

5

Kucnite na Izbrisati račun > OK.

Promjena učestalosti provjeravanja dolaznih poruka

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite E-pošta.

3

Dotaknite , a zatim dotaknite Postavke.

4

Odaberite račun za koji želite promijeniti učestalost provjeravanja dolaznih

poruka.

5

Dotaknite Učestalost provjere e-pošte > Učestalost provjeravanja, a zatim

odaberite opciju.

Za postavljanje automatskog odgovora "Van ureda" u Exchange Active Sync

računu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na E-pošta.

2

Pritisnite , zatim kucnite na Postavke.

3

Odaberite EAS (Exchange Active Sync) račun za koji želite postaviti automatski

odgovor "Van ureda".

4

Kucnite na Izvan ureda.

5

Kucnite na pored Izvan ureda tako da se promijeni u .

6

Ukoliko je potrebno, označite Postavljanje vremen. opsega kvadratić i

postavite vremenski period automatskog odgovora.

7

Unesite Van ureda poruku u polje teksta.

8

Kucnite na OK za potvrdu.