Sony Xperia SP - Organiziranje poruka e-pošte

background image

Organiziranje poruka e-pošte

Razvrstavanje e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite E-pošta.

3

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite i odaberite račun koji želite

razvrstati, a zatim u padajućem meniju dotaknite Dolazne poruke. Ako želite

razvrstati sve vaše račune e-pošte odjednom, dotaknite , a zatim dotaknite

Kombinirane dolazne por.

.

4

Dotaknite , a zatim dotaknite Sortirati.

5

Odaberite opciju razvrstavanja.

Traženje poruka e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , zatim pronađite i dotaknite E-pošta.

2

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite i odaberite naziv računa koji

želite provjeriti, a zatim u padajućem meniju dotaknite Dolazne poruke. Ako

želite pretražiti sve vaše račune e-pošte odjednom, dotaknite , a zatim

dotaknite Kombinirani prikaz.

3

Dotaknite .

4

Unesite tekst pretrage, a zatim na tastaturi dotaknite .

5

Rezultati pretraživanja pojavljuju se na listi razvrstanoj po datumima. Dotaknite

poruku e-pošte koju želite otvoriti.

Prikazivanje svih fascikli jednog računa e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , zatim pronađite i dotaknite E-pošta.

2

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite i odaberite račun koji želite

provjeriti.

3

U računu koji želite provjeriti odaberite Prikaži sve mape.

Brisanje poruke e-pošte

1

U dolaznim porukama vaše e-pošte označite kvadratić za označavanje za

poruku koju želite izbrisati, a zatim dotaknite .

2

Dotaknite Izbrisati.

U pregledu dolaznih poruka e-pošte možete i listati poruku udesno kako biste je izbrisali.

55

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.