Sony Xperia SP - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ako imate Google™ račun, aplikaciju Gmail™ možete koristiti za čitanje i pisanje

poruka e-pošte.

1

Prikaz liste Gmail računa i najnovijih fascikli

2

Pisanje nove poruke e-pošte

3

Traženje poruka e-pošte

4

Pristup postavkama i opcijama

5

Lista poruka e-pošte

56

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Saznajte više o usluzi Gmail™

Kada je otvorena aplikacija Gmail, kucnite , a zatim kucnite Pomoć.

57

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.