Sony Xperia SP - Prikazivanje fotografija na karti

background image

Prikazivanje fotografija na karti

Dodavanje fotografijama informacija o lokaciji naziva se geo označavanjem. Na

primjer, možete prikazati i označiti fotografije na karti i pokazati prijateljima i članovima

79

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

porodice gdje ste bili kad ste snimili fotografiju. Pogledajte

Dodavanje geografske

pozicije vašim fotografijama

na stranici 69 za više informacija.

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geografsko označavanje na kameri, fotografije

možete označiti direktno za kasniji prikaz fascikle.

1

Potražite lokaciju na karti.

2

Prikažite opcije menija.

3

Grupa fotografija i/ili video snimaka geografski označenih istom lokacijom.

4

Dva puta kucnite kako biste povećali prikaz. Primaknite prste kako biste smanjili prikaz. Povlačite

prstom kako biste prikazali različite dijelove karte.

5

Sličice odabrane grupe fotografija i/ili video snimaka. Kucnite stavku kako biste je prikazali preko

cijelog ekrana.

Ukoliko je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo jedna od njih se pojavljuje na

karti. Ukupan broj fotografija se pojavljuje u gornjem desnom uglu, na primjer . Da biste

prikazali sve fotografije u grupi, kucnite na naslovnu fotografiju i zatim kucnite na jednu od

sličica na dnu ekrana.

Dodavanje geografske oznake fotografiji

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, zatim

kucnite na Kucni da postaviš lok. da otvorite ekransku kartu.

2

Pronađite i kucnite na željenu lokaciju da postavite fotografiju na kartu.

3

Da biste prilagodili lokaciju fotografije, kucnite na lokaciju na karti na koju želite

premjestiti fotografiju.

4

Kada završite, kucnite na OK da sačuvate geografsku oznaku i da se vratite na

preglednik fotografija.

Prikazivanje fotografija s geografskim oznakama na karti

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Album > Moji albumi > Karte.

3

Kucnite na fotografiju da je prikažete u punom ekranu.

Prikazivanje fotografija s geografskim oznakama na globusu

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Album > Moji albumi > Globus.

3

Kucnite na fotografiju da je prikažete u punom ekranu.

80

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Mijenjanje geografske oznake fotografije

1

Prilikom prikazivanja fotografije na karti u albumu, dodirnite i držite fotografiju

dok njen okvir ne postane plav, a zatum kucnite željenu lokaciju na karti.

2

Kucnite OK.

Promjena prikaza karte

Tokom prikazivanja karte u albumu, kucnite , a zatim odaberite Klasični prikaz ili

Satelitski prikaz

.

81

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.