Sony Xperia SP - Prikazivanje fotografija i video zapisa

background image

Prikazivanje fotografija i video zapisa

Koristite karticu Slike u aplikaciji Album da prikažete fotografije i reproducirate video

zapise koje ste snimili kamerom ili da prikažete sličan sadržaj koji ste sačuvali na

uređaj. Sve fotografije i video zapisi prikazuju se u hronološki poredanoj mreži.

1

Prikazivanje fotografija i video zapisa na kartici Slike

2

Prikazivanje fotografija i video zapisa na kartici Moji albumi

3

Prikažite opcije menija

4

Datum stavki u grupi

5

Kucnite fotografiju ili video zapis da biste ga prikazali

6

Pomičite se gore ili dolje za prikaz sadržaja

Prikazivanje fotografija i video zapisa

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Album.

3

Kucnite fotografiju ili video zapis kako biste ga prikazali.

4

Listajte ulijevo kako biste prikazali sljedeću fotografiju ili video zapis. Da biste

prikazali prethodnu fotografiju ili video zapis, listajte udesno.

Ako se orijentacija ekrana ne promijeni automatski kada uređaj okrenete ustranu, označite

okvir za potvrdu Automatska rotacija ekrana u opciji Postavke > Prikaz.

Promjenu veličine sličica

Tokom prikazivanja sličica fotografija i video zapisa u albumu, raširite dva prsta

za povećanje ili skupite dva prsta za smanjenje.

Zumiranje fotografije

Kada prikazujete fotografiju, raširite dva prsta da povećate prikaz, ili skupite dva prsta

da smanjite prikaz.

Za gledanje prezentacije vaših fotografija

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, zatim

kucnite na > Prezentacija da pokrenete reproduciranje svih fotografija u

albumu.

2

Kucnite na fotografiju da biste završili prezentaciju.

75

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za gledanje prezentacije vaših fotografija uz muziku

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, zatim

kucnite na > SensMe™ slideshow.

2

Odaberite muziku i temu koju želite koristiti za prezentaciju, zatim kucnite na .

Aplikacija Album analizira vaše fotografije i koristi SensMe™ muzičke podatke

za reproduciranje prezentacije.

3

Da biste pauzirali reproduciranje, kucnite na ekran da prikažete kontrole, zatim

kucnite na .

Za reproduciranje video zapisa

1

Otvorite Slike tabulator ili Moji albumi tabulator u albumu.

2

Koristite tabelarni ili listni prikaz, locirajte video koji želite otvoriti.

3

Kucnite na video zapis da ga reproducirate.

4

Ukoliko kontrole reprodukcije nisu prikazane, kucnite na ekran da ih prikažete.

Da sakrijete kontrole, ponovno kucnite na ekran.

Pauziranje video zapisa

1

Kada se reproducira video zapis, kucnite na ekran za prikaz komandi.

2

Kucnite na .

Za premotavanje video zapisa naprijed i natrag

1

Kada se reproducira video zapis, kucnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Povucite marker progresne trake ulijevo da biste premotali unazad, ili udesno

da biste premotali unaprijed.

Prilagođavanje jačine zvuka video zapisa

Pritisnite tipku za jačinu zvuka.