Sony Xperia SP - Dijeljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

background image

Dijeljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

Možete dijeliti fotografije i video zapise koje ste pohranili na uređaju. Također možete

upravljati njima na razne načine. Na primjer, možete raditi s fotografijama u grupama,

brisati fotgorafije i povezivati ih s kontaktima.

Možda nećete moći kopirati, poslati ili prenijeti stavke zaštićene autorskim pravima. Također,

neke stavke se možda neće poslati, ukoliko je veličina datoteke prevelika.

Dijeljenje fotografije ili video zapisa

1

U Albumu, nađite i kucnite fotografiju ili video zapis koji želite podijeliti.

2

Kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim kucnite .

3

Kucnite aplikaciju koju želite koristiti da podijelite fotografiju, a zatim slijedite

korake za slanje.

Korištenje fotografije kao slike kontakta

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, a zatim

kucnite > Koristi kao > Slika kontakta.

2

Ako se pojavi upit, odaberite Kontakti > Samo jednom, a zatim odaberite

kontakt.

Korištenje fotografije kao pozadine

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, a zatim

kucnite > Koristi kao > Pozadina.

2

Slijedite upute na ekranu.

Rotiranje fotografije

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran da prikažete alatne trake, a zatim

kucnite .

2

Odaberite Rotiraj. Fotografija će se sačuvati u novoj orijentaciji.

76

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Object Missing

This object is not available in the repository.

Rad sa grupama fotografija i video zapisa u Albumu

1

Tokom prikazivanja sličica fotografija i video zapisa u albumu, kucnite na ,

zatim kucnite na Odaberi stavke.

2

Kucnite stavke s kojim želite raditi. Odabrane stavke su označene plavim

okvirom.

3

Koristite alate na alatnim trakama kako biste radili s odabranim stavkama.

Da biste aktivirali način odabira, također možete dodirnuti i držati stavku dok njen okvir ne

postane plav. Zatim možete kucnuti na druge stavke da ih odaberete.

Analiziranje fotografija s licima u Albumu

Možete analizirati sve fotografije na uređaju na kojim su prikazana lica osoba. Nakon

aktiviranja, funkcija analiziranja fotografija ostaje uključena, a nove fotografije se

analiziraju nakon dodavanja. Nakon provedene analize, možete grupisati sve

fotografije iste osobe u jednu fasciklu.

Uključivanje funkcije analiziranja fotografija

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Album > Moji albumi > Lica.

3

Sve fotografije na uređaju će se analizirati i zatim rasvrstati u fascikli

Neimenovanih lica.

Davanje imena licu

1

Na pločici Lica kucnite fasciklu Neimenovana lica, a zatim pretražite na fasciklu

Ostala lica

i odaberite lice kojem želite dati ime.

2

Kucnite Dodaj ime.

3

Otkucajte ime, a zatim kucnite Gotovo > Dodajte kao novu osobu.

Uređivanje imena lica

1

Kada prikazujete lice preko cijelog ekrana, kucnite ekran kako biste prikazali

alatne trake, a zatim kucnite > Uredi oznake imena.

2

Kucnite OK.

3

Kucnite ime lica koje želite urediti.

4

Uredite ime, a zatim kucnite Gotovo >Dodajte kao novu osobu.